Фокусът в новия проект на Младежкия център във Враца е безработните млади хора от региона

Сподели: 

Стартира проект за разширяване обхвата от предоставяни услуги и инициативи на Младежкия център във Враца. Дейностите ще се изпълняват в рамките на спечелен проект на местната администрация на стойност близо 1 600 000 лв. по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Кметът на общината Калин Каменов заяви, че

основната цел е да бъдат обхванати всички неактивни млади хора от региона.

„През годините, заедно с младежките работници, показахме, че имаме един добре подготвен екип, който работи активно. Това е и причината да развием дейността на Центъра извън пределите на община Враца, като обхванем и останалите 9 общини от региона. Няма как един град да се развива, без най-важния капитал – младите хора. Вярвам, че с общи усилия ще успеем да достигнем до онези, които по различни причини не желаят да работят, да се обучават и да търсят своята реализация на пазара на труда“ – каза още Каменов.

Ръководителят на проекта – Денислав Георгиев, коментира, че фокус ще е мотивирането на младите. Георгиев допълни, че се предвижда и изграждането на допълнителна база на Младежкия център, която да се обособи като пространство, където да се провеждат обучения, семинари, както и да се реализират проекти и инициативи.

В рамките на проекта ще бъдат обхванати подрастващите не само от община Враца, но и деца и младежи от целия регион. Фокусът на работата на екипа по проекта през следващите три години е провеждането на обучения, свързани със социалното предприемачество и придобиването на нови знания и умения сред учениците, различни от тези, които получават в образователната система.

Планирана е активна работа с лицата от уязвими групи, като целта е да бъде осигурен достъп до качествено образование на всеки един млад човек от област Враца. Следващият етап от разширяване на работата на Центъра е активна международна дейност и реализирането на съвместни инициативи с представители на младежката общност в големите европейски държави.