Функционални тестове с реално задействане на сирени ще бъдат излъчени на 17 ноември във Видин

Сподели: 

Във връзка с „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт техническата проверка ще се проведе в промеждутъка от 11.00 часа до 11:30 часа. С проекта, който е финансиран от ОПОС 2014-2020 г. и съфинансиран от Европейския съюз, чрез Кохезионния фонд, се доизгражда Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво. От МВР умоляват гражданите да запазят нужното спокойствие.