Храмът „Свето Възнесение“ в Дреновец е обявен за паметник на културата с национално значение

Сподели: 

В Деня на християнското семейство (21 ноември) храмът „Свето Възнесение“ в село Дреновец отвори врати за вярващите, дошли за празничната литургия, отслужена от игумена на Добридолския манастир „Света троица“ архимандрит Василий и отец Деян, които отговарят и за църквите в населеното място. Този на пръв поглед обикновен момент от духовния живот в селото тази година беше натоварен с допълнителна емоционалност. Защото малкият храм, полувкопан в земята – както е било обичайна практика за църковните градежи през епохата на Възраждането, отскоро е със статут на недвижима културна ценност с национално значение.
В мотивите на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) се посочва, че храмът „Свето Възнесение“ в село Дреновец е носител на общата памет на българската възрожденска история. Той е ценен пример за възрожденската ни храмова архитектура, а съхранените стенописи, икони и иконостас от средата и края на 19-и век, изработени от майстори от Дебърската школа, са с висока художествена стойност и пластично-художествени качества.
До момента не са правени опити за ремонти и строителни дейности, не е предприемана и реставрация на художествените ценности. Така, съхранен във висока степен в автентичен вид, храмът е носител на информация за майсторите-строители във Видинска епархия и за епохата на Възраждането в България като цяло. Според експертите от НИНКН, храмът „Свето Възнесение“ би бил обект на голям туристически интерес след неговата реставрация.
Предписани са и конкретни мерки, които трябва да се вземат, за да бъде културната ценност опазена. Това включва консервация, реставрация и експониране на храма и на елементите с художествена стойност, както и на елементите на обзавеждането. Трябва да се извърши конструктивно укрепване на храма, както и консервация и реставрация на входните врати. Нужна е и консервация и реставрация на иконостаса и на иконите, консервация и реставрация на сренописите и на настилката (от червен камък) в наоса (най-голямата, средна част от вътрешността на един храм). Необходимо е също така да се изгради ограда по границите на имота, както и територията да бъде облагородена и да се направи дренажна система. Освен това от консервация и реставрация се нуждае и камбанарията.
Това е една от най-старите църкви в Ружинска община, каза за вестник „НИЕ“ кметът на общината Александър Александров. Макар точната година на изграждане да не е ясна, известно е, че горе-долу по същото време е построена и църквата в другия квартал на Дреновец (Чорлево) – тя обаче не е така красиво изписана, както е храмът „Свето Възнесение“, допълни Александров.
Кметът съобщи, че на 22 ноември са се проведели избори за църковно настоятелство на храма и за председател е определен архимандрит Василий и членове: Сашка Йорданова, Горичка Петкова, Румяна Георгиева и Роза Цветанова. „Задачата на църковното настоятелство е не само да се поддържа храма, но и да бъдат една връзка между местната власт и църковната власт, така че да се обединят усилията на двете институции – на Църквата, и на Общината, за да се организират честванията на всички важни християнски празници и да се възроди духовният живот. Една от основните цели е да се опитаме се усилим вярата на хората, да ги научим отново да посещават храма на религиозните празници и по други поводи, да почитаме храма и свещениците, да следваме християнските ценности и традиции, защото те са ни крепили през вековете“, сподели Александър Александров.
Той допълни, че от активността и инициативността на църковното настоятелство ще зависи и осигуряването на финансиране за извършване на необходимите дейности по консервация и реставрация, тъй като именно настоятелството е това, което има право да кандидатства с проект. Кметът увери, че Общината е готова да предоставя техника, необходима за поддържане на територията около храма. Ще се окаже съдействие и за бързото получаване на всички необходими съгласувателни документи и разрешителни за строеж, когато се стигне до изготвяне на проект за реставрация и консервация. „Надяваме се, че още през 2021 година ще се кандидатства за финансиране за необходимия ремонт и за възстановяване на уникалните стенописи – църквата е наистина много красива и е жалко, когато тя не се посещава“, посочи кметът на Ружинци.
НИЕ