Храна за хората в нужда осигурява Община Ружинци

Сподели: 

За ръководството на Община Ружинци приоритет е грижата за социалнослабите и самотноживеещите хора и хората с увреждания, които, в условията на извънредно положение, са особено уязвими. „Ние сме малка община, около 4000 души, и мога да кажа, че знаем всеки един човек от какво се нуждае“, каза за вестник „НИЕ“ кметът на Ружинци. Затова той и екипът му използват всяка възможност за доставяне на нови социални услуги.
Община Ружинци ще кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. На проведеното на 6 април при засилени мерки за дезинфекция и закрити врати заседание на Общински съвет – Ружинци, единодушно ружинските общински съветници одобриха кандидатстването с проекта.
Кметът Александров обясни, че по тази програма за община Ружинци са отпуснати 22 бройки. Той разказа, че още през миналата година общините можели да кандидатстват, но тогава условията били такива, че в нашата област само Община Видин била допустим бенефициент, в последствие обаче, вероятно във връзка с кризисната ситуация, изискванията били променени. Потребителите, които ще бъдат избрани на база на списък, подаден от социалните служби, ще получават тази подкрепа до 31 декември 2020 година. Александър Александров изрази надежда, че през месец май новата услуга ще стартира.
„През това време продължаваме подготовката за кандидатстване по новата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“, услугата ще се предоставя в рамките на 33 работни дни, като общините с население до 50 000 души имаме право да кандидатстваме за максимум 170 лица, ние ще кандидатстваме за максимума“, обясни кметът на община Ружинци. Той допълни, че общо 303 души са жителите на общината, попадащи в трите целеви групи – лица с ниски доходи, които са дълго време под задължителна карантина; лица над 65 години с доходи под линията на бедността, които живеят сами и няма кой да се грижи за тях и лица с увреждания, които не могат да си осигуряват ежедневните потребности от храна. Ще бъде направен внимателен подбор при определяне на потребителите на тази услуга, обясни кметът Александров. „Работим максимално бързо, така че през май месец и тази услуга да стартира“, допълни кметът на община Ружинци.
На заседанието на Общински съвет – Ружинци общинските съветници дадоха предварително съгласие за изработване на ПУП на имоти частна общинска собственост за „Кариера за добив на строителни материали“ в местността Бело стена, както и за обявяване на имот в землището на село Плешивец от публична общинска в частна общинска собственост, поради попадането му в концесионна площ. Александър Александров обясни, че става въпрос за кариера за добив на строителни материали, която в последните години не е работила, но сега отново е дадена на концесия и това налага приемането на тези решения.
Концесионерът ще изгради нов мост над река Лом за осигуряване на достъп до кариерата, посочи кметът на Ружинци. „Концесионерът ще заплати на Общината тези терени, както и на граждани, които имат свои терени, също сме съдействали да им бъдат изплатени. Започването на работа на кариерата ще доведе до разкриване на работни места – да се надяваме да бъдат наети и няколко човека от нашата община. Освен това Община Ружинци ще получава и концесионна такса – това ще бъдат едни допълнителни приходи в местните дейности“, обясни Александър Александров.
НИЕ