Христина Кирилова: Целта ми е да превърнем РИМ – Видин в един от водещите музеи в страната

Сподели: 

 

Христина Кирилова е историк, докторант на Военна академия „Г. С. Раковски“ - София с тема на дисертационния труд „Видинският регион във военната история на България 1878 - 1945 г.“. Като уредник в отдел „Нова история“ работата й е посветена на новата история на Видин и региона, за която има многобройни изследвания, публикувани в научни списания.
На 1 август тази година Христина Кирилова встъпи в длъжност като директор на Регионален исторически музей – Видин.

„НИЕ“: Г-жо Кирилова, какво Ви мотивира да се включите в обявения конкурс за избор на директор на музея, който определено преминава през труден период с оглед на събитията от последните месеци.
Христина Кирилова:
Наистина в последно време доста неприятности ни се случиха. Мотивира ме фактът, че много си обичам работата, винаги съм работела с огромно желание и съм се стремила да постигаме добри резултати. Затова и ми беше много болно за положението, в което се намира Регионалният исторически музей.
Искам музеят да се върне на мястото, което заслужава – като един от водещите музеи в страната. През последните години, за съжаление, сме доста далеч от колегите в други части на България. Но разполагаме с много добри експерти във всички отдели и това е чудесна основа да изведем РИМ – Видин сред най-добрите музеи в страната. Това е нещото, което ме мотивира.
Но постигането на тази цел зависи от нас. Важно е и дали колегите от музея ще приемат идеите ми и дали ще тръгнем заедно по този път. Искам да вярвам, че всички желаем едно и също нещо.
„НИЕ“: Каква беше първата Ви задача след официалното встъпване в длъжност? И как Ви приеха колегите?
Христина Кирилова:
Много са задачите, защото имаше много неща за вършене със срокове, останали назад във времето. Но направихме една хубава среща с колегите, поговорихме си за проблемите, за това кой как вижда нещата да се случват оттук насетне. Аз представих своята визия, но и те имаха възможност да споделят мнение си за бъдещето на РИМ – Видин.
Направихме първите стъпки за нещо, което е важно да се случи възможно най-скоро – сформиране на комисия, която да дойде и да отключи фондохранилищата ни, които са запечатани от месец септември. Това е необходимо, за да се върне нормалният ритъм на работа в музея.
„НИЕ“: Непосредствено след публикуваното на резултатите от втория етап на конкурса, пред нашата медия Вие очертахте някои от моментите в концепцията Ви за управление на РИМ – Видин. Разкажете малко повече за целите, които си поставяте.
Христина Кирилова:
Аз вече посочих целите – музеят да започне да работи по начин, подобаващ на една регионална музейна институция. Много ми се иска да се случат някои вътрешни промени, за да се подобри организацията на работа. Например да направим отдел, който да отговаря за фондовете.
Изложбите – разбира се, това е нещо основно. Но е важна и работата, която остава скрита за хората. Музейната работа е много специфична, колегите в отделите приемат непрекъснато ценни свидетелства от историческото ни минало и това е основна част на музейната дейност – да се приемат тези ценности, да се мине през комисия за идентификация и те да постъпят в музейните фондове. Ще обърнем внимание на процеса на инвентаризация на всичко, което постъпва в музея, за да се попълнят и колекциите, които РИМ – Видин притежава. Експозиционната площ, с която разполагаме е недостатъчна и ми се иска да се освободят някои от залите в музей „Кръстата казарма“, където да имаме възможност да подреждаме временни изложби, а защо не и да подредим нова постоянна експозиция.
Важно за развитието на музея е и Видин да бъде домакин на научни конференции, за да могат колегите да представят своята работа. Хубаво е да възстановим издаването на сборник, в който да се публикуват всички статии и научни материали, които колегите са подготвяли през годината. В момента в РИМ – Видин има трима колеги, които са с образователна степен „доктор“. Предстои още двама колеги да се явят на защита за придобиване на тази образователна степен. Още една колега в момента е докторант. Това означава, че има възможност в РИМ – Видин да се създаде научна група, което също е много важно за един музей.
Работата с хората, с децата – също нещо ключово. Децата трябва да имат възможност да се запознават с историята на Видин. Затова е необходимо да има музеен педагог, който да поеме работата с децата, да организира школи и ателиета. В срещи с ученици, при провеждането на уроци по различни теми, съм се уверила, че има интерес от страна на децата и е хубаво от по-ранна възраст те да се докоснат до музея, да опознаят работата ни.
„НИЕ“: Ще има ли скоро РИМ – Видин модерно присъствие в онлайн пространството?
Христина Кирилова:
Надявам се, че до няколко месеца онлайн присъствието на Регионален исторически музей – Видин ще изглежда по един съвсем различен начин. Всъщност по това започна да се работи още преди една година и новият сайт вече е направен, но за съжаление на този етап не съдържа достатъчно богата информация. В тази връзка имах разговори с хората, които са ангажирани с изработката и поддържането на сайта и се надявам, че нещата ще се задвижат. От наша страна ще подаваме информация. Помолих колегите да подготвят информация за себе си – какво образование имат, с каква дейност се занимават в РИМ – Видин и т.н., така че хората да могат при необходимост да се свържат с всеки един от нас. Бих искала и колега от музея да има достъп да администрира сайта, да публикува новини.
„НИЕ“: Какво предстои на РИМ – Видин като изложби и други изяви до края на годината?
Христина Кирилова:
Планираме за 26 октомври – Духовния празник на Видин, Регионалният музей да представи две изложби.
Едната ще бъде в музей „Кръстата казарма“ и в нея ще покажем всичко, което ни е дарено от фамилията Аделина и Красимира Свещарови – една значима видинска фамилия, която, за съжаление, в годините остава в забрава. Дядо им Никола Иванов е бил кмет на Видин, както и офицер, който е награждаван във войните за национално обединение. Като уредник в отдел „Нова история“ аз имах възможност да приема и да обработя дарението. Това е изложба, която ще даде възможност на видинските граждани да се докоснат до тази истинска аристокрация, която Видин е притежавал през годините.
Идеята за втората изложба се роди спонтанно в разговори какво бихме могли да организираме във връзка с Европейските дни на културното наследство. В последствие решихме тази изложба да остане също за 26 октомври. Тя е посветена на историята и виното, като се започне още от праисторическо време. Ще представим богатите традиции на Видин в производството на вино. Надявам се, че изложбата ще бъде атрактивна за хората.
Разговора води Мария Петрова