Цветомира Илиева, зам.-кмет на Видин: 2020 година приключи много добре за Общината

С близо 9 млн. лв. беше актуализиран бюджетът на Община Видин за миналата година
Сподели: 

Във финансов план 2020 година приключва много добре за Община Видин. Това заяви заместник-кметът на община Видин по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Цветомира Илиева пред общинските съветници на проведеното на 30 декември извънредно заседание на Общинския съвет (ОбС).
Две бяха предложенията, включени в дневния ред. Общинските съветници единодушно гласуваха промяна на Поименния списък за капиталовите разходи. В него бе добавен нов обект: „Ремонт на паркинги и улици в гр. Видин“, на стойност 2 750 000 лв., с източник на финансиране целева субсидия – това са предоставените средства на Община Видин от Министерския съвет с Постановление от 10.12.2020 г.
Без възражения и дискусии беше одобрена и актуализацията на бюджета. Преди това разяснения направи заместник-кметът Цветомира Илиева. Тя посочи, че приетият в началото на годината бюджет на Общината е бил в размер на 42 584 412 лв., а с актуализацията той става 51 316 704 лв. – увеличение с почти 9 млн. лв. Заместник-кметът обясни, че то се дължи на отпуснатите с Постановлението на Министерски съвет 2 750 000 лв. целеви средства, които вече са постъпили по сметката на Община Видин, както и на повече средства, получени по различни програми и най-вече по механизма „Лична помощ“.
„Имаме дупка в бюджета, но посрещнахме всички задължения – и предвидени, и непредвидени. Визирам изпълнителните листа, които трябваше да изплатим, за да не блокират сметките на Община Видин. Това стана възможно отново благодарение на Ваше решение, с което отсрочихме главниците по кредитите и което даде възможност – въпреки тежката ситуация, въпреки отложените плащания, опростените наеми и удължаването на срока за използване на 5-процентната отстъпка при плащането на местните данъци и такси – да посрещнем всички нужди и да приключим много добре тази година за Общината“, заяви Цветомира Илиева.
Последното за 2020 година заседание на местния парламент приключи за рекордно време – само 15 минути бяха нужни на присъстващите 20 общински съветници, за да изчерпат дневния ред. В края на заседанието общинският съветник Валери Василев направи изказване в качеството си на председател на група. Той благодари на колегите си, които присъстваха в залата и така направиха възможно приемането на изключително важните решения за промяна на Поименния списък за капиталови разходи и актуализацията на бюджета на Община Видин.
НИЕ