Централната избирателна комисия определи условията и реда за видонаблюдението след края на изборния ден

Сподели: 

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи условията и реда за видонаблюдението след края на изборния ден в СИК при преброяването на гласовете и съставянето на протоколите. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден при преброяването на гласовете и съставянето на протокола ще се извършва във всички избирателни секции. Изключение правят секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, в лечебни заведения, домове за стари хора, местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, се посочва в решението. 

Устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане се предават на СИК в предизборния ден, заедно с останалите книжа и материали. Във всяка избирателна секция се осигурява излъчване онлайн на картина и звук, както и видеозапис от преброяването на гласовете и съставянето на протокола чрез поставено в секцията устройство за видеонаблюдение. Записът от преброяването на гласовете и съставянето на протокола следва да е осигурен дори в случаите, когато по технически причини е прекъснато онлайн излъчването.

Излъчването и записването се извършва в периода от обявяване на гласуването за приключило до съставяне, включително подписване на протокола на секционната избирателна комисия.

Устройството за видеонаблюдение се включва от председателя на СИК след обявяване на гласуването за приключило и се изключва от същия след подписване на протокола на СИК от всички членове на СИК.

Записите от произведеното видеонаблюдение се публикуват на място, определено с решение на ЦИК за срок от една година. Данните от видеозаснемането се съхраняват до следващите избори за общински съветници и за кметове.