Читалища от Община Видин представиха спечелени проекти по НФ „Култура“

Сподели: 

Форумът, който се проведе в конферентната зала на Епиграфския център, бе организиран в рамките на програмата на Видински панаир 2022. Събитието, на което присъстваха видинският кмет д-р Цветан Ценков и заместник-кметът Борислава Борисова, имаше за цел да представи пред обществеността одобрените проекти на читалища от Община Видин по Програмата за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество на Национален фонд „Култура“.
В приветствието си към представителите на културните институти видинският кмет отбеляза, че като народен представител преди години е бил сред вносителите на закона, който регламентира дейността на народните читалища в България. „През този мандат успяхме да обединим усилията на читалищата и на експертите в отдел „Култура“ в общинската администрация. Целта бе постигната със създаването на Общинския културен институт „Дунав“, заяви видинският кмет. Той допълни, че резултатите са видни за всички граждани и се изразяват в богатата и разнообразна културна програма на Общината и значимото присъствие на читалищата в нея. „Включително и сега, когато провеждаме традиционния Видински панаир, който е с над 100-годишна история, ние се опитваме да покажем на жителите и гостите на града достойнствата на видинската култура, на автентичния фолклор и обичаите“, каза още д-р Ценков. Кметът използва случая, за да поздрави читалищата за чудесното им представяне на Националния събор на народното творчество в Копривщица и спечелените медали.
В рамките на форума предстоящите дейности по спечелените проекти, целите и очакваните резултати представиха девет читалища: НЧ „Просвета-1925“, село Буковец; НЧ „Просвета 1928“, село Гомотарци; НЧ „Просвета 28.11.1928“, село Градец; НЧ „Постоянство-1927 г.“, село Дружба; НЧ „Свети Паисий Хилендарски-1926“, село Иново; НЧ „Самообразование-1927“, село Капитановци; НЧ „Просвета-1937 г.“, село Кутово; НЧ „Пробуда-1901“, село Майор Узуново и НЧ „Наука 1925”, село Синаговци. Десетият финансиран проект е на НЧ „Съгласие 1936“, село Слана бара. Одобрени са също и проекти на две читалища в град Видин - „Светъл ден-2009“ и „Ахинора-2003“.