Ще достигне ли цената на ВиК услугите във Видин границата на социалната поносимост?

Поскъпване с 28% на ВиК услугите във Видинско от 1 януари 2024 година предлага КЕВР
Сподели: 

Увеличение на цената на ВиК услугите във Видин с 1 лв. от 1 януари 2024 година предвижда проектът на решение на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това стана ясно след проведеното вчера (30 ноември) проведено обществено обсъждане на проект на решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за следващата година. 

Конкретно за „Водоснабдяване и канализация“ – Видин се предлага комплексната цена за битови и приравнени към тях потребители за 1 куб.метър да стане 4,482 лева. Тази цена включва цените на три услуги – доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води. Тоест, като цяло тази сума ще плащат само потребителите в град Видин, където има изградена пречиствателна станция. За останалите жители на областта цената ще е за доставяне на вода и за нейното отвеждане, в случай че са свързани с канализацията. Конкретно по отношение на цената за доставяне на вода до потребителите, разглежданото на общественото обсъждане предложение е от 1 януари догодина тя да стане 3,320 лв. за кубик вода, при цена 2,656 лв. в момента.

При определянето на цената на водата регулаторът взема предвид т.нар. ниво на социална поносимост, което се изчислява по формула, вземаща предвид данните на националната статистика за доходите на домакинствата. Според изчисленията на КЕВР, за Видин това ниво е 4,482 лева – тоест точно толкова, колкото е предлаганата нова цена на комплексната цена за битови и приравнени към тях потребители.

Освен във Видин, увеличение на цената на ВиК услугите се предлага в редица области на страната. Срещу това остро възрази омбудсманът Диана Ковачева. В позицията на обществения защитник се посочва, че във Видин предлаганото увеличение е с 28%. „В институцията на омбудсмана през 2023 г. значително се увеличиха жалбите във връзка с лошото качество на ВиК услуги – често и продължително спиране на водата, неспазване на обявените периоди на въведени режими на водоподаване, неотстраняване на аварии в срок, лошо качество на водата след продължително спиране, слабо налягане и др. Гражданите основателно продължават да задават въпроса – какви са ползите от непрекъснатото увеличение на цените на ВиК услугите“, пише проф. Ковачева в становището си. Тя подчертава, че видно от Годишния доклад за ВиК сектора на КЕВР за м.г., увеличението на общите загуби във водоснабдителната система е с над 61 на сто. Затова общественият защитник с основание пита, при така предложените цени на ВиК услугите, как КЕВР защитава интересите на потребителите – принцип, от който би следвало да се ръководи съгласно чл. 7 от Закона за регулиране на ВиК услугите.

Инфлацията и необходимостта от актуализиране на възнагражденията на работещите във ВиК дружествата са сред мотивите за предложеното изменение на одобрените цени на водата за 2024 година, обясни председателят на Съюза на ВиК операторите в България Ангел Престойски пред видинска медия. От думите му става ясно, че окончателното утвърждаване на цените тепърва предстои – то ще се случи на закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране. Но така или иначе колко „солена“ ще е цената, която ще плащаме за ВиК услугите ще бъде обявено преди Нова година. 

НИЕ