Юлиян Петров е временно изпълняващ длъжността кмет на община Видин

Областният управител на Видин назначи временно изпълняващи длъжността кметове на три общини и дванадесет кметства
Сподели: 

Областният управител Иво Атанасов назначи временно изпълняващи длъжността кмет на общините Видин, Макреш и Чупрене, и на още дванадесет кметства в област Видин. До служебните назначения се стигна след като общинските съвети във Видин, Макреш и Чупрене не взеха решение, в срок до 20 октомври 2023 г. за временно изпълняващ длъжността кмет за съответните общини и населени места.
Така до полагане на клетва на новите кметове, начело на община Видин застава Юли Петров, който в предходния мандат беше общински съветник във видинския местен парламент, където влезе от гражданската квота на БСП. Иначе във фокуса на общественото внимание Юли Петров попадна за пръв път като един от създателите на гражданското сдружение „Аз обичам Видин“. 
За временно изпълняващ длъжността кмет на община Макреш областният управител назначи Тихомир Георгиев, а на община Чупрене – Сашко Андрейнски. 
Новоназначените временни кметове на кметства са: Бойко Иванов - назначен за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство гр. Дунавци, община Видин; Елена Ванкова – на кметство с. Антимово, община Видин; Андреа Андреева – на кметство с. Бела Рада, община Видин; Мирослав Тодоров – на кметство с. Буковец, община Видин; Таня Иванова – на кметство с. Гомотарци, община Видин; Борис Димитров – на кметство с. Градец, община Видин; Диляна Стоянова – на кметство с. Иново, община Видин; Валери Николов – на кметство с. Капитановци, община Видин; Чико Кирков – на кметство с. Новоселци, община Видин; Деян Йорданов – на кметство с. Покрайна, община Видин; Йорданка Петрова – на кметство с. Сланотрън, община Видин; Елка Лукова – на кметство с. Горни Лом, община Чупрене.
„Бъдете разумни, уважавайте всеки един човек в населените места, защото изборите ще отминат и вие достойно трябва да продължите да гледате хората в очите“, отбеляза Атанасов при връчването на заповедите за назначаване на временно изпълняващите длъжността кмет. Областният управител изтъкна, че основната задача на новоназначените временни кметове е да осигурят спокойна обстановка за провеждането на прозрачни и честни местни избори, в които хората да гласуват по съвест, а не под натиск. „Решението за назначенията е мое“, заяви Иво Атанасов и допълни, че в Областна администрация Видин има постъпили множество сигнали за осъществяване на натиск върху работещите и в общинските дружества. Целта е да се предотвратят тези порочни практики и хората сами да направят своя информиран избор за предстоящия вот. 
Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация „Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет“. Общинските съвети във Видин, Макреш и Чупрене е следвало да изпълнят правомощията си по посочената законова разпоредба и в определения 7-дневен срок преди края на мандата (не по-късно от 20 октомври 2023 г.) да изберат временно изпълняващи длъжността кметове в горецитираните населени места и общини. Към 21 октомври 2023 г. това не е направено, респ. областният управител назначава временно изпълняващи длъжността кметове, които ще работят до полагане на клетва на новоизбраните кметове. Временно изпълняващите длъжността кметове встъпват в правомощията си считано от 27 октомври 2023 г., съгласно получени разяснения от Централната избирателна комисия (от 12 септември 2023 г.), изпратени на вниманието на всички кметове, председатели на общински съвети и областни управители, „Общинският съвет не по-късно от 20 октомври 2023 г. – седем дни преди края на мандата, следва да избере временно изпълняващ длъжността кмет на община, район или кметство за времето от края на мандата – 27 октомври 2023 г., до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Това може да бъде и същото лице, изпълнявало длъжността в периода, в който действащия кмет – кандидат за нов мандат е в отпуск“.