„Ден на отворените врати“ в Административен съд-Видин

Сподели: 

В рамките на „Международния ден на правото да знам“ - 28 септември, Административен съд-Видин проведе информационната кампания „Ден на отворените врати“. Специални гости на събитието бяха ученици от 12 клас на ГПЧЕ „Йордан Радичков“, придружавани от госпожа Ваня Симеонова, граждани и журналисти.
Председателят на Административен съд-Видин съдия Антония Генадиева, заместник-председателят съдия Росица Славчева и съдия Николай Витков, приветстваха присъстващите.  
С оглед навършените 18 години от почти всички дванадесетокласници, предстоящото им първо упражняване на глас на избори и насрочените другия месец такива, надсловът на кампанията бе „Права и задължения по време на избори“. На достъпен и разбираем език, магистратите обсъдиха въпроси като: кой и с какви документи може да гласува, какви права имат избирателите, какво  е забранено в изборния ден, кои са изборните престъпления, изборни дела, които разглежда съдът и много други.  
Младежите показаха интерес към административното правосъдие. Разбраха, че най-често срещаните спорове са именно административните, защото всеки има досег с администрацията.
Интерес предизвика Законът за предучилищното и училищно образование, нормативните актове по неговото прилагане или по-точно правата, задълженията и санкциите, които се налагат на учениците или на родителите, които не осигуряват присъствие на децата си, съответно и че институцията, пред която се обжалват заповедите на директори на училища е именно Административен съд.  
По традиция, разговорът премина извън предвидената тема. Стана ясно, че държането на наркотични вещества, дори и в минимални количества е нарушение, че само една цигара марихуана оставя следи в организма дори след седмица. Бурни реакции и дебат предизвикаха примери на магистратите, с които стана ясно кога шофиране в нетрезво състояние е нарушение и кога – престъпление. А именно – до 0,5 промила алкохол по настоящото законодателство е ненаказуемо. Над тази граница до 1,2 промила говорим за нарушение, а при по-високи стойности от 1,2 промила – за престъпление.
Интерес предизвика и фактът, че за гонки или т.нар. „дрифтене“, Съдът налага глоба от 3000 лв. и лишава от право да управлява МПС за срок от 12 месеца. Тук магистратите подчертаха, че административно-наказателните дела, като първа инстанция се разглеждат първо в Районен съд и могат да бъдат обжалвани като последна инстанция в Административен съд.
За финал възпитаниците на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ „влязоха в кожата на съдията“, като облякоха съдийски тоги, получиха грамоти за участие и конституции, осигурени от Висшия съдебен съвет.
Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.