„Ден на отворените врати“ в Административен съд – Видин

Сподели: 

Международният ден на правото да знам – 28 октомври, във Видин бе отбелязан с провеждане на Ден на отворените врати в Административния съд. В събитието се включиха повече от 100 ученици и техните преподаватели от училищата СУ „Цар Симеон Велики“, ГПЧЕ „Йордан Радичков“, ПГТ „Михалаки Георгиев“, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, ППМГ „Екзарх Антим I“, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и граждани и журналисти. Поради засиления интерес и желанието на много ученици да участват в инициативата, всички съдебни зали отвориха врати. Магистратите – съдия Антония Генадиева, председател на Административен съд-Видин, съдия Росица Славчева, съдия Биляна Панталеева, съдия Николай Витков и съдебният помощник Магда Иванова, се разделиха на екипи, за да обхванат всички участници.
Акцентът на мероприятието бе петнадесетгодишнината от създаването на административните съдилища в България, като една от най-значимите реформи в нашата съдебна система, след приемането на Конституцията на България през 1991 г. На разбираем език, магистратите запознаха присъстващите с дейността на съда от 2007 година до момента. Участниците имаха възможност да се докоснат до историята, снимки и ключови моменти от живота на съдебната институция, представени през призмата на документалния филм „МИСИЯ „СПРАВЕДЛИВОСТ“ – ИЗПЪЛНЕНА, 15 години Административен съд – Видин“ и разбраха, че основната мисия на институцията е гарантирането на правата и законните интереси на гражданите и на юридическите лица при взаимоотношенията им с държавните органи.
Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

Снимки: ППМГ „Екзарх Антим I“