„Ден на отворени врати“ в Районен съд – Видин

Сподели: 

„Ден на отворените врати“ организира Районен съд – Видин. В инициативата, която се проведе на 15 април, се включиха единадесетокласници от ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“, граждани и журналисти. Те бяха посрещнати от председателя на Районния съд съдия Даниел Цветков, заместник-председателя съдия Даниел Димитров и административния секретар на съда Елена Якимова.
Съдия Даниел Цветков откри „Деня на отворените врати“ с встъпителни думи към всички и благодари за проявения интерес към инициативата, след което, заедно със съдия Димитров, влязоха в ролята на лектори и запознаха учениците със структурата на съдебната система, видовете дела, които се разглеждат в съда и разликата между тях.
Като наказателен съдия Цветков запозна учениците с престъпленията, свързани с шофиране на МПС без свидетелство за управление и след употреба на алкохол; делата за незаконно преминаване през границата, трафик на деца, кражба и др. Теоретичните формулировки съдията подкрепи с конкретни примери.
Съдия Даниел Димитров, който разглежда граждански дела, обърна внимание на темата за детското насилие и правата на децата.
Магистрати и ученици разгледаха и наказателната отговорност на непълнолетните и размера на наказанията при определени деяния предвидени в Наказателния кодекс.