„Остров Тимок“ и „Бабу“ стават защитени територии

Новите защитени територии са в землищата на с. Връв (община Брегово) и на с. Средогрив (община Чупрене) и с. Гюргич (община Ружинци)
Сподели: 

Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов е издал заповеди за 2 нови защитени територии в област Видин – „Остров Тимок“ и „Бабу“. Инициативата е осъществена със съдействието на общините Ружинци, Чупрене и Брегово, които предоставиха нужната информация на г-н Иванов за споменатите територии.
Местността „Остров Тимок“ (в землището на с. Връв, община Брегово) е получила статус на защитена територия за опазване местообитания на застрашени, редки и уязвими водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови: голям корморан (Phalacrocorax carbo), малък корморан (Microcarbo pygmeus), сива чапла (Ardea cinerea), малка бяла чапла (Egretta garzetta), лопатарка (Platalea leucorodia).
Природна забележителност „Бабу“ (в землищата на с. Средогрив, община Чупрене и с. Гюргич, община Ружинци, област Видин) се обявява с цел опазване на характерни скални образувания от червен пясъчник, скални стени, колони, които оформят забележителен обект на неживата природа с възможности за развитие на познавателен туризъм.
Обявяването на новите защитени зони е станало по предложение на областния управител на Видин Любен Иванов, посочиха от Областната администрация. Областният управител благодари на общините Ружинци, Чупрене и Брегово за оказаната помощ, която ще доведе до опазване на природните обекти и застрашените животински видове.