„Политиката на сближаване – повече от 30 години ползи за гражданите“

Информационен център Европа Директно – Видин и Европа Директно – Южна Олтения проведоха трансграничен семинар
Сподели: 

Информационен център Европа Директно – Видин заедно с Европа Директно – Южна Олтения, Румъния и подкрепата на ГД "Регионална и селищна политика" (DG REGIO) към Европейската комисия организираха трансграничен семинар на тема: „Политиката на сближаване – повече от 30 години ползи за гражданите“.

Събитието се състоя в Крайова на 12 и 13 декември 2019 г., на което присъстваха български и румънски участници, представители на местните институции, европейски програми, НПО, културни организации и др. По време на събитието беше представена история на политиката на сближаване от нейното създаване до днес, ползите за гражданите и държавите-членки, представени бяха добри примери на изпълнени проекти, финансирани от кохезионните инструменти, както и бъдещи възможности за създаване на проеки и партньорства от двете страни на границата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационен център „Европа Директно – Видин“                                          Съфинансирано от ЕС

Адрес: гр. Видин 3700, Регионален бизнес инкубатор,

ул.“Христо Ботев“, № 93,

тел. 0889451247,Е-mail: europedirect.vd@gmail.com www.europedirect-vidin.eu

https://www.facebook.com/europedirectvidin

ttps://twitter.com/europedirectvd