10 фирми кандидатстват за ремонта на видинската Синагога

Сподели: 

Със заповед на кмета на община Видин д-р Цветан Ценков офертите на участниците по проекта „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център Жул Паскин“ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
са били отворени на 2 юни от 7-членна комисия, с председател заместник-кметът по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова, съобщиха от Общината. Общинските служители и външните експерти са разгледали и оценили постъпилите оферти по реда на пристигането им. Общо 10 фирми са кандидатствали за ремонта на видинската Синагога. Комисията ще изготви протокол, отразяващ дейността й, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, в срок до 90 дни.  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проекта е 9 775 000 лева. От тях 8 275 000 лв. са безвъзмездно финансиране по ОП „Региони в растеж“, а останалите 1 500 000 лв. се осигуряват като заемни средства във връзка с механизма за финансов посредник от фонда за градско развитие „Север“.
Реставрацията на рушащата се от повече от 50 години Синагога във Видин, която е втората по големина в страна, е мечта на поколения видинлии. Наричали са я "белия лебед на Дунав", защото се е виждала от реката, разказват от еврейската общност в града. След реставрацията й сградата няма да се ползва като молитвен дом, а ще е адаптирана за културен център.
За реставрацията се чака от години, а фасадата ще се реставрира в  автентичния си вид. До кандидатстването по програмата „Региони в растеж” се стига след като еврейската общност дарява сградата на Община Видин , под условие – в следващите пет години да започне нейната реставрация. След реставрацията ще е културен център и ще носи името на родения във Видин световноизвестен художник Жул Паскин.
Видинската Синагога е построена през 1894 г. Във Видин е имало голяма еврейска общност, чиито представители са основните инициатори и дарители на молитвения храм, но към тях се присъединяват и много еврейски фамилии от цяла България. Видинската Синагога е построена по подобие на тази в Будапеща. Сградата е издигната за една година, а нейната декорация е превъзхождала украсата на Софийската Синагога.
Дейността на еврейския молитвен дом е преустановена през 1950 г. поради масовото изселване на еврейските семейства от града. След затваряните е ползвана за склад, в последствие оставена на разрухата на времето. През 80-те години на миналия век се премахва покривът й, за да се извърши реставрация, укрепват се основите й, но строежът е замразен и някогашната уникална сграда е подложена на вандалщина, разрушаване както от хората, така и от  атмосферните влияния. В това състояние е и до днес.
Видинската синагогата е част от историята на Видин, ценна реликва, обявена за паметник от национално значение през 1967 г. След като Община Видин реализира проекта за реставрация Синагогата ще стане отново част от съвременния облик на дунавския град, ще върне своя блясък и красота и символично ще бъде мост между миналото, настоящето и бъдещото развитие на Видин.

Архитектурният план е от типа на трикорабна едноабсидна базилика с два притвора, галерии и четири кули. Вътрешният интериор е впечатлявал с колорит и употребата на древноеврейски символи.
Олтарът е бил поставен в абсида върху подиум оцветен в синьо, червено и бронз. Той повтаря архитектурата на старите еврейски храмове: централна част, две кули, арки и колони. Символът на слънцето е бил над олтара.
За декорация на сградата са използвани розетки с шестоъгълни звезди, впечатляващи са били цветните стъкла и елегантните решетки на прозорците.