11 млн. лв. повече за модернизацията на пътя Мездра – Ботевград

Направлението Видин – Ботевград е приоритетен проект на МРРБ и АПИ до 2022 г.
Сподели: 

С 11 040 536 лева се увеличава ангажиментът на разходите, които може да бъдат поети през 2019 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), свързани с модернизацията на пътя Мездра – Ботевград, стана ясно след вчерашното заседание на Министерски съвет.

През септември 2019 г. Правителството пое ангажимент за осигуряване на 419 327 906 лева, които ще бъдат осигурени от приходите от смесената система за таксуване за ползване на републиканската пътна мрежа в периода 2020-2023 г. След приключване на процедурите за избор на изпълнители и сключването на договорите за проектиране и строителство, както и за строителен надзор, общата стойност на средствата, необходими за реализирането на проекта са 430 368 442 лева, което налага промяна в постановлението на Министерския съвет и поетите ангажименти.

Проектът за модернизацията на пътя Мездра - Ботевград ще бъде първият, при който ще се прилага нова схема на плащане. Тя предвижда цялата стойност за изпълнение на строително-монтажните работи по договорите за двата участъка, на които е разделено трасето, да се разплати на изпълнителите след приключване и приемане на строителните дейности. За да започне изпълнението на проекта през тази година, правителството увеличи размера на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Отсечката Мездра - Ботевград, чиято модернизация започна през октомври, ще бъде с две платна с по две ленти за движение в посока. Трасето ще следва съществуващия път като се развива по нов терен в участъците, обхождайки селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена с цел намаляване на въздействието на шума и вредните емисии от тежкото транзитно движение върху жителите на населените места. Ще бъдат изградени и ремонтирани редица съоръжения - над жп линията. Мездра - София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница, Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се осъществява чрез кръгови кръстовища „Мездра“, „Дърманци“, „Ребърково“, „Люти дол“, „Скравена“ и „Ботевград“. Предвидено е изграждането на селскостопански надлези, площадки за отдих и т. н. На обхода на с. Люти дол ще бъдат построени два тунела, с дължини съответно 490 м и 340 м.

Направлението Видин - Ботевград, с обща дължина 167 км, е приоритетен проект в инвестиционната програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“ до 2022 г.

С построяването на моста „Нова Европа“ (Дунав мост 2), свързващ градовете Видин, в България и Калафат, в Румъния, това направление през страната ни се използва по-интензивно като най-кратък маршрут между Западна и Централна Европа и Бяло море.