147 безработни ще започнат работа по Регионалната програма за заетост на област Видин 

Сподели: 

Комисията по заетостта към Областни съвет за развитие съгласува разкриването на общо 147 работни места по Регионалната програма за заетост на област Видин. 10 работни места се разкриват към Областна администрация Видин, 26 са работните места към Община Видин. Следват Община Ружинци – 21 работни места, общините Димово и Макреш – 17 работни места, общините Белоградчик, Брегово, Кула и Ново село – 9 работни места, общините Чупрене, Грамада и Бойница - съответно - 10, 6 и 4 работни места.   

След утвърждаване на Регионалната програма за заетост на област Видин за календарната година от МТСП, предстои от месец юли 2024 г. общо 111 наети лица на пълен работен ден и общо 36 безработни на 4-часов работен ден, със срок на заетост от 5 месеца, да се грижат за благоустрояването и поддръжката на прилежащите към военните паметници пространства, както и да се включват в почистването на улици, речни корита, гробищни паркове и др.

Осигуреното финансиране за Видинска област е в размер на 751 701 лв. и е определено по методика, утвърдена със заповед на Министъра на труда и социалната политика и съобразено със средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни лица в областта за деветте месеца на 2023 г. Търсеният ефект е подобряване на социалния микроклимат, равномерно и справедливо разпределение на отпуснатите бройки работни места в общините с голяма безработица, уточняват от Областна администрация – Видин.