15 души във Видинско ще се сдобият със собствени пчелини по проект

Бенефициентите ще бъдат обучени и на тънкостите на пчеларството
Сподели: 

15 души от област Видин в уязвимо положение ще бъдат подпомогнати с всичко необходимо, за да се захванат с пчеларство и така да си докарват допълнителни доходи. Това е залегнало в основата на проект на Фондация „Адра – България“, който ще бъде реализиран през следващите 18 месеца, като партньор на Фондацията ще е Пчеларско дружество „Димитър Балев“ – Видин. На пресконференция днес, 28 ноември, бяха представени целите и дейностите, които ще бъдат осъществени в рамките на проекта, който е на стойност 50 000 щатски долара.
Този проект е социално ориентиран – пример за социално предприемачество, подчерта председателят на Фондация „Адра“ Мариан Димитров. Той обясни, че са избрали да реализират проекта във Видинска област, защото от една страна това е регион, в който икономическата ситуация е сложна и е голям броят на хората, които се нуждаят от подкрепа. От друга страна във Видин са налице географски и климатични условия, които са благоприятни за развитието на пчеларството.
„Заедно със социалната дирекция във Видин и с пчеларското дружество намерихме 15 души, на които да помогнем. Всеки един от тези бенефициенти ще получи по 12 пчелни семейства, нова електрическа центрофуга, пчелни пити (восъчни основи) и всичкия друг необходим инвентар и оборудване“, обясни Мариан Димитров. Той допълни, че включените в проекта бенефициенти ще преминат и обучение, организирано от Пчеларско дружество „Димитър Балев“, след което ще получат съответния сертификат за удостоверяване на придобитата квалификация – този сертификат ще им даде възможност да кандидатстват пред Държавен фонд „Земеделие“, например.
Тъй като в момента в България изкупната цена на пчелния мед на дребно е ниска, стремежът ще е продукцията, произведена от 15-те бенефициенти, да бъде пласирана на дребно, така че да бъде получен по-голям приход, обясни Даниел Лунгов, експерт проекти във Фондация „Адра“. Той допълни, че в рамките на обучението е предвиден и модул, в рамките на който участниците ще се научат как сами да търсят канали за пласмент.
За подбора на хората, които да бъдат включени в този социален проект е отговаряло пчеларското дружество във Видин, като всяка една кандидатура е била подробно обсъдена, подчерта Петър Младенов, председател на Пчеларско дружество „Димитър Балев“ – Видин. Младенов обясни, че от Фондация „Адра“ са задали определени критерии, по които е правен подборът, но стремежът е бил не само да бъдат включени хора с нисък статус и в уязвимо положение, но и да бъдат подбрани участници, които са мотивирани и имат желание да се занимават с пчеларство. „По този начин стигнахме до хора, които са трайно безработни, хора с някакви увреждания, които обаче не биха им попречили да се занимават с пчеларство, в групата има и млади хора, които са безработни“, посочи председателят на видинското пчеларско дружество, като допълни, че са включени хора от град Видин, както и от селата Антимово, Покрайна, Кутово, Владиченци, Дражинци, Пешаково, Ракитница, Бойница. Петър Младенов обясни, че една част от хората имат някакви познания за пчеларство, включително защото техни родни в миналото са се занимавали с тази дейност. Има и такива обаче, които са напълно начинаещи и за тях в началото ще е трудно да се грижат за 12 кошера. Затова през цялото време пчеларското дружество ще оказва необходимата подкрепа.
От такава начинаещите пчелари ще се нуждаят, защото предизвикателства няма да липсват. Не само защото всяко ново начинание е трудно, но и защото са много проблемите в сектор „Пчеларство“ в България, сподели Петър Младенов. Основният са пестицидите, които се използват в земеделието, отбеляза председателят на видинското пчеларско дружество, като припомни реализиращата се в момента общоевропейска инициатива за събиране на подписи срещу използването на пестициди. „И ако дефинираме пестицидите като проблем №1, ще трябва да посочим и останалите. В това число са природно-климатичните условия, на които няма как да влияем. Проблем са и неправилните, според гилдията, действия на държавните структури – има национални програми, но начинът на субсидиране на сектора е неправилен. Имаме работна група, която комуникира със Земеделското министерство, целта е да се прецезира разпределението на субсидиите, да бъде променен Законът за пчеларството, както и съответните наредби. Проблемите на сектора са много, комплексни са, но ние не стоим, работим по въпроса“, обясни Петър Младенов.
НИЕ