15 оферти за строителен надзор при ремонта на пътя Раброво – Периловец – Шишенци

Сподели: 

Отворени са ценовите оферти на кандидатите в двете обществени поръчки за избор на изпълнители на строителния надзор при основния ремонт на близо 200 км третокласни пътища. Те включват 11 пътни отсечки в областите Видин, Варна, Бургас, Стара Загора, Хасково и Смолян. Сред тях са участъци, предложени от граждани за включване в ремонтната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2022 г., като Дюлинския проход, пътя Росен - Веселие - Ясна поляна и пътя Маринка - Визица в област Бургас,. както и пътя Раброво - Периловци - Шишенци в област Видин.
15 са подадените оферти за изпълнение на строителният надзор при основния ремонт на 11.841 км от път III-121 Раброво – Периловец – Шишенци, който е най-кратката пътна връзка на населените места в общините Видин и Кула в област Видин. Офертите на участниците варират от малко под 200 000 лв. до над 700 000 лв.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ подчертаха, че в обявените тръжни процедури са завишени изискванията към изпълнителите на основния ремонт и на строителния надзор както по време на строителните дейности, така и в гаранционния период след това. Целта е да се гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи. Предвидено е ново задължение на строителния надзор да разполага с акредитирана строителна лаборатория, различна от тази, която ще използва строителят. Целта е консултантът да извършва задължителни собствени проби, изпитвания и контролни проверки по време на изпълнението и приемането на строителните дейности.
Предвиден е и двойно по-дълъг гаранционен срок на пътните работи – 6 години, вместо досегашните 3 години. При установяване на технически грешки и несъответствия в сертификат за извършени СМР, одобрен от надзора и предаден за окончателно одобрение и разплащане на възложителя, ще може да се налагат санкции и на строителния надзор. На строителния надзор допълнително е вменено да съгласува и контролира временната организация на движение с оглед повишаване на безопасността по време на строителството.
За същинския ремонт на всички 11 пътни отсечки има изготвени технически проекти. В момента се провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители на строително-монтажните работи.