150-годишен юбилей ще чества читалището в Ново село. Като “подарък” за юбилея част от субсидията за читалището беше отнета

Сподели: 

150-годишен юбилей отбелязва тази година читалище “Земеделец 1874г.” в Ново село. В навечерието на празника обаче културният институт, който се гордее с богата история и дейност, с каквато малко читалища не само във Видинско, но и в страната могат да се похвалят, получи неприятен “подарък” - част от субсидията на читалището беше отнета и преразпределена между другите читалища в общината. 

Как се стигна до това? По закон предложенията и разпределението на предвидените средства за читалищна дейност се извършва от Комисия, назначена със Заповед от Кмета на съответната община и съставена от представители на Общинска администрация и представител на всяко читалище, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища. 

Комисията за разпределяне на субсидираните бройки между читалищата в община Ново село заседава на 4 април. Заседанието за разпределяне на читалищната субсидия се провежда само два дни след като е изпратен имейл със заповедта за него. А самото заседанието приключи с отнемане на 0,8 бройки от досега субсидираната численост на читалище “Земеделец”. Което на практика означава по-малко средства за осъществяване на дейността на читалището и за поддръжка на сградата-паметник на културата, в която културният институт е от 1932 година. 

Според председателя на читалище “Земеделец 1874г.” Иван Базов, който е бил и част от комисията, процесът по разпределяне на субсидията не се е провел законосъобразно. „Назначената комисия беше поименно назначена. Като членове на комисия са записани едни лица, а всъщност предложенията и гласуването се извърши от лица, които не са включени в състава на комисията“, сподели Иван Базов за вестник “НИЕ”.

„През годините комисията следваше основно механизма за разпределяне на субсидия, който е утвърден от Министерство на културата.  Създаденият механизъм съдържа параметри, които имат своите числови стойности и се вкарват в матрица и цялата система се точкува до 100 точки, като се разпределя кои критерии колко точки получават и съответно кое читалище колко субсидия следва да получи. В проведената комисия тази година не се следваше този механизъм, а дори имаше предложение да се разпределят средствата по равно между читалищата. Нямаше обективност при предложенията и съответно при решенията“, допълни Базов.

Разполагаме и с особеното мнение, с което председателят на читалище “Земеделец 1874г.” е подписал протокол от работата на комисията по разпределяне на субсидираните бройки между читалищата в община Ново село.  Със заповед на кмета на общината от читалищата са изискани информация и документи, в съответствие с Механизма за разпределяне, но определени показатели, разписани в Механизма, не са включени в заповедта - например разгърната площ за читалищна дейност, брой места в салоните и др., които биха дали повече точки при разпределението на читалището в Ново село. Освен това на заседанието на комисията не е представен не е представен анализ на дейността на читалищата от кмета на общината, членовете на комисията не са получили съответните материали, а същите са били изчетени накратко от председателя на комисията, а работата на самата комисия е протекла без изготвяне и приемане на вътрешни правила, които да регламентират точна оценителна система без субективен фактор. В резултат на което е допуснато разминаване с целите на закона - тоест разпределяне на субсидираната численост на читалищата съгласно утвърдения от Министерство на културата механизъм.

Не на последно място, председателят на читалище “Земеделец” изтъква, че две от читалищата на територията на община Ново село имат сериозни административно-правни неуредици, финансови задължения и работят в конфликт на интереси и би следвало да се има предвид от комисията при разпределянето на субсидията. 

“Не съм съгласен с така взетите решения на комисията, тъй като считам, че не е спазено нормативното изискване на закона, а именно разпределяне съгласно утвърдения от Министерство на културата и съгласуван с Министерство на финансите механизъм… и ще си търся правата по съдебно-административен път”, категоричен е Иван Базов. 

Очаквайте продължение