17 са офертите за изработване на идеен проект за скоростен път Монтана - София с тунел под Петрохан

Сподели: 

 17 са отворените оферти в обществената поръчка за изработването на разширен идеен проект, пълни инженерно-геоложки проучвания и подробен устройствен план за скоростен път Монтана – София с тунел под Петрохан. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Приблизителната дължина на участъка е 82 км, а проектната скорост – 120 км/ч. Индикативната стойност на обществената поръчка е 6 666 666,67 лв. без ДДС.

Избраният изпълнител ще трябва да изготви разширения идеен проект на трасе, което да свърже обхода на гр. Монтана и Софийския околовръстен път. Новото трасе ще трябва да бъде съобразено с проекта за изграждане на скоростен път Монтана - Враца и автомагистрала „Европа". Необходимо е при разработването на идейния проект да се избягва преминаването през защитени зони и територии и да се спазват всички изисквания в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. Срокът за изпълнение на поръчката е 365 календарни дни.

Скоростният път Монтана – София, с тунел под прохода „Петрохан", е ключов за националната и европейската транспортна мрежа. Направлението на път II-81 София – Петрохан – Берковица – Монтана – Лом е най-краткото трасе, но в момента времето за пътуване значително се увеличава заради преминаването през старопланинския проход „Петрохан". През зимата поради планинския релеф и при влошаване на метеорологичните условия се налага ограничаване на движението, което натоварва трафика по алтернативните пътни артерии.

През годините проектът е разглеждан, но окончателното проектно решение не е одобрено. В края на 80-те години на 20-и век са извършвани проучвания, които са имали за цел изследване на икономическата целесъобразност на проект за подобряване на трасето на път II-81 София – Монтана. През 2020 г. е изработено прединвестиционно проучване за направлението Монтана – София с тунел под прохода „Петрохан".

Офертите са на:
·        „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 4 235 000 лв. без ДДС;
·        „КАПИТАЛ УОТЪР СИСТЕМС" ЕООД - 6 666 500 лв. без ДДС;
·        „АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД - 4 175 000 лв. без ДДС;
·        „ПЪТПРОЕКТ" ЕООД - 3 890 000 лв. без ДДС;
·        Обединение "Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей" ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД, „Ей Джей Консулт" ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - 3 986 000 лв. без ДДС;
·        „ЪРБАН ГРУП" ЕООД - 6 666 606 лв. без ДДС;
·        „ТРАНСКОНСУЛТ-22" ЕООД - 3 533 333,33 лв. без ДДС;
·        Обединение ИКюИнфра, с участници: „Инфра про консулт" ООД, „И КЮ И КОНТРОЛ" ООД - 4 107 000 лв. без ДДС;
·        „РУТЕКС" ООД - 4 199 000 лв. без ДДС;
·        „ТРАФИК ХОЛДИНГ" ЕООД - 4 466 666 лв. без ДДС;
·        ДЗЗД „СПН-РОЛ ПРОДЖЕКТ", в което са: „СПН КОНСТРУКШЪН" ООД, „РОЛПЛЮС" ООД - 3 378 600 лв. без ДДС;
·        „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД - 3 890 000 лв. без ДДС;
·        Обединение "Монтана - София 2024", с участници: „ВИА-ПЛАН" ЕООД, „Пътконсулт 2004" ООД - 3 066 000 лв. без ДДС;
·        „ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ" ЕООД - 4 493 450 лв. без ДДС;
·        „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ООД - 3 855 000 лв. без ДДС;
·        „ПРО БИЛД 90" ЕООД - 6 600 000 лв. без ДДС;
·        ОБЕДИНЕНИЕ „БУРДА – ЕНЕКС", в което са: „ИЛИЯ БУРДА" ЕООД,  „ЕНЕРГОЕКСПЕРТ" АД - 3 890 000 лв. без ДДС.