2,5 млрд. евро са отпуснати като спешни мерки на земеделските производители в ЕС от 2014 г. насам

Сподели: 

Нов доклад показва, че от 1 януари 2014 г. до края на 2023 г. Европейската комисия е приела 63 извънредни мерки на стойност над 2,5 милиарда евро в подкрепа на земеделските стопани и производителите, засегнати от загуба на продукция, намаляване на цените, увеличаване на производствените разходи или прекъсване на веригата на доставки.

Тези мерки, които демонстрират продължаващата солидарност на ЕС със земеделските стопани, отговарят на факта, че през последното десетилетие селскостопанският сектор на ЕС беше изправен пред множество кризи, включително последиците от пандемията от COVID-19, войната в Украйна, болестите по животните, значителните смущения на пазара и екстремните метеорологични явления. Селскостопанското производство е рисково по своята същност, тъй като зависи от природните ресурси и климатичните условия и е повлияно от развитието на пазара. Регламентът за общата организация на селскостопанските пазари (ООП) предвижда приемането на извънредни мерки, когато възникне криза или заплаха от криза и е необходима конкретна реакция за предотвратяване и/или смекчаване на смущенията на пазара.

Докладът показва, че правният инструментариум за извънредни мерки за ООП, разработен при последната реформа на общата селскостопанска политика, осигурява необходимата гъвкавост за справяне с различни видове кризи. Като цяло приетите мерки се оказаха ефективни за подпомагане на земеделските стопани и производителите в ЕС да се справят с последиците от кризите. 

Повече информация за извънредните пазарни мерки може да бъде намерена онлайн.