33 600 лева са отпуснати за изготвяне на проектна документация за консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от „Крепостни стени на турското кале“

Сподели: 

Министерството на културата одобри финансово искане на Областна администрация Видин за проект „Изготвяне на проектна документация за консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от „Крепостни стени на турското кале“ – висока тераса, ниска тераса и подход, в района на крепостта „Баба Вида“. Средствата, предвидени по бюджетна програма 1: „Опазване на недвижимото културно наследство“, са в размер на 33 600 лева.
Мотивите на областния управител Момчил Станков за осъществяване на проекта са свързани с отрицателната оценка за настоящото състояние на обекта и спешната необходимост от предприемане на съответните стъпки с оглед запазването му, предвид неговата културно-историческа значимост.
Изготвянето на проектна документация за консервация и реставрация на обекта е задължителна предпоставка за осигуряване на финансиране и предприемане на конкретни действия по възстановяване, опазване и безопасна експлоатация. Времетраенето и срокът за изпълнение на проекта са с продължителност 7 месеца.
Пресцентър Областна администрация Видин