400 мл. лв. за строителство на участъци от пътя Видин – Ботевград в проектобюджета за 2024 г.

Сподели: 

Сред приоритетните обекти в бюджета за догодина е новото строителство на магистрали и скоростни пътища. За тях са предвидени над 1,170 млрд. лв., които ще се инвестират в седем ключови проекта. Над 400 млн. лв. е ресурсът за строителство на участъци от пътя Видин-Ботевград. Очаква се догодина да завърши строителството на отсечките от Ботевград до Мездра, между Видин и Макреш и п.в. „Бела“. Прогнозата е пълното завършване на отсечките в строеж да е до края на 2025 г. Това обяви министър Андрей Цеков, който представи параметрите на бюджета пред Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание.

Над 1,7 млрд. лв. са заложени за капиталовата програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в проектобюджета за 2024 г. Включени са 253 обекта ново строителство и основни ремонти на пътна инфраструктура, завършване на ВиК обекти, енергийна ефективност на жилищни сгради, укрепване на свлачища и брегоукрепване и др. Той уточни, че средствата са предвидени в централния бюджет и отбеляза, че програмата е съставена на проектен принцип, като водещ критерий за финансиране на обектите е наличието на проектна готовност за реално изпълнение, т.е. по тях вече се работи, предстои да се сключи договор или има обявена обществена поръчка, която ще се изпълнява през 2024 г. 

„Ключово за бъдещото развитие на републиканската пътна мрежа е проектирането за модернизация и ново строителство. За тази цел сме заложили 49 проекта с финансов ангажимент за над 122 млн. лв., от които реално през следващата година ще се вложат 24 млн. лв. Сред ключовите обекти, които ще проектираме, са модернизацията на пътя Монтана – София с тунел под Петрохан, който обаче ще бъде по-голям, ще е с габарити Г 23,50, обходните пътища, сред които този на Враца. Това са проекти, които следва да обезпечат инвестиционната програма на правителството след 3 до 5 години. Говорим за идейни проекти, геоложки проучвания, екологични процедури. Смятам, че по този начин след 3 г. МРРБ ще има проекти за няколко милиарда“, обясни министър Цеков.