460 участници са се включили в събитията на ОИЦ - Видин през 2019 г.

Сподели: 

Успешна 2019 г. отчете днес на среща с медиите екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ). 460 души са се включили в 28-те информационни събития на Центъра през годината, като от тях 136 души са участниците във втория за годината цикъл, който се проведе от 2 до 17 декември и обхвана всички общини на област Видин. В двата цикъла са включени теми, насочени към най-актуалните потребности на местните общности – инфраструктурни възможности по ПРСР и ФМ на ЕИП; директните плащания – за земеделците; биоразнообразие по Натура 2000; новите моменти по ОП „Храни“. 658 души са посетили офиса на ОИЦ - Видин с въпроси за актуалните възможности за европейско финансиране.

„И през следващата година, както и досега, наши основни партньори ще са общините“, заяви управителят на Центъра Мариела Савкова, като посочи, че другият акцент в работата на офиса ще са иновациите и възможностите за бизнеса чрез ОПИК, ОПНОИР и програмите „Хоризонт“ и COSME. На бенефициентите ще бъдат представени подробно и новите моменти в програмен период 2021-2027 г.

Савкова представи и проект „Детективи на европейски проекти“, като подчерта, че включването на ОИЦ – Видин като един от шестте български участници в проекта на ЕК е оценка за работата на центъра с младите хора. Участник от Видин ще е 11 „б“ клас на ГПЧЕ „Й. Радичков“, като ОИЦ ще оказва логичистна подкрепа на учениците в мониторирането на избрания от тях европейски проект. В рамките на инициативата ще се проведат 4 урока, чрез които учениците, подпомагани от своите учители и експертите на ОИЦ, ще усвоят практически умения за провеждане на гражданско наблюдение (мониторинг) на европейски проект, реализиран на територията на община Видин, чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България.