50 000 лв. за Белодробната болница във Враца

Сподели: 

С мнозинство Общинският съвет подкрепи предложението на кмета на община Враца Калин Каменов за осигуряване на допълнителни 50 000 лв. за Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания. Средствата за  Белодробната болница са от бюджета на местната администрация и ще са за сметка на Програмата за културни мероприятия. Необходимостта от осигуряване на целевата субсидия за диспансера е заради ръст на разходите на лечебното заведение за закупуване на медикаменти, консумативи, защитни средства за персонала, както и доставката на кислород.