526 лв. ще е линията на бедност в България през 2024 г.

Сподели: 

526 лв. ще е линията на бедност в България през 2024 г., реши правителството днес. Стойността на социалния показател се повишава с 22 лв. или с 4,4% в сравнение с 2023 г. 
Новият размер на линията на бедност да окаже благоприятно въздействие върху уязвимите и най-нискодоходните групи от населението, очакват от Министерския съвет. С увеличаването й ще нараснат обвързаните с нейната стойност социални помощи и финансова подкрепа, изплащани по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания и Закона за закрила на детето.
Повишаването на линията на бедност ще подобри социалната закрила за уязвимите групи, тъй като по-голям брой хора и семейства в нужда ще получават подкрепа от държавата, посочват от правителството.