Политика

Илиян Бърсанов, кмет на община Брегово: Поех Общината с над 2 млн. лв. задължения към фирми и доставчици

„НИЕ“: Г-н Бърсанов, измина един месец от встъпването Ви в длъжност като кмет на община Брегово. Заварихте ли някакви „подводни камъни“?

Във Видин първо заседание проведе новосъздаденият Областен съвет за провеждане на политиките за хората с увреждания

Днес, 9 декември, в Областна администрация Видин се проведе първото заседание на новосъздадения Областен съвет за провеждане на политиките за хората с увреждания, което беше ръководено от областния управител на Видин Албена Георгиева. В началото на заседанието Георгиева представи проекта за правилник за организацията и дейността на Съвета, който ще действа като консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката спрямо правата на хората с увреждания на областно ниво.

Общинските съветници от БСП с актуални въпроси към кмета на община Видин

Общинските съветници от групата на БСП в ОбС – Видин зададоха няколко въпроса на кмета на община Видин д-р Цветан Ценков. Питанията, които бяха депозирани на 4 декември, са по актуални теми, представляващи интерес за видинските граждани.

Община Видин ще изтегли кредит за рефинансиране на финансови корекции, наложени по проекта за пешеходната зона

Извънредно заседание на Общински съвет – Видин се проведе днес, 5 декември. Само две бяха предложенията включени в дневния ред. Въпреки това дебатите продължиха около един час – причината е, че едно от предложенията беше свързано с разрешение Община Видин да поеме дългосрочен дълг за осигуряване на средства, необходими за приключването на проекта за основна реконструкция на централната пешеходна зона на град Видин.

Свиква се извънредно заседание на Общински съвет - Видин

Председателят на Общински съвет - Видин свиква извънредно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 5 декември от 12.00 часа. Направените предложения за дневния ред на заседанието са две от кмета на община Видин д-р Цветан Ценков. Първото е относно даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г.

Общините Вълчедръм и Якимово изграждат компостираща инсталация

На 3-ти декември 2019 година на строителната площадка по проекта се проведе Официална церемония „Първа копка” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.“

Обща стойност на проекта е 3 285 654,56 лв., от които 2 080 454,43 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 367 139,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 300 041,80 лв. е собствения принос на Община Вълчедръм и Община Якимово.

Враца запазва ниските нива на данъците, спрямо общините в България

Община Враца ще запази ниските нива на данъците, като предложеното увеличение за автомобилите е минимално, в зависимост от мощността на превозното средство. Предложение за промяна има и при данъка при придобиване на имущество, като отново увеличението е с 0,5% - от 2% през 2019 г., на 2,5 % през 2020 г. Очакваните приходи, в размер на 300 000 лв., ще бъдат вложени приоритетно за подобряване на инфраструктурата и обособяване на паркоместа в жилищните квартали, съобщиха от Общината

Владимир Тошев, народен представител от ГЕРБ: Предложеният бюджет на държавата за 2020 г. е бюджет на продължаващото развитие

„Предложеният от Правителството бюджет на държавата за 2020 година бих го нарекъл бюджет на продължаващото развитие във всички сфери – национална сигурност, здравеопазване, образование, социални дейности“. Това коментира за вестник „НИЕ“ народният представител от ГЕРБ Владимир Тошев. С него разговаряхме за това в кои области се предвиждат повече средства и каква е философията на бюджета на държавата, който предстои да бъде приет от Народното събрание на второ четене.

Областният управител на Видин председателства заседание на Областната комисия по епизоотиите

Днес в Областна администрация Видин се проведе заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания, председателствано от областния управител Албена Георгиева.

Видин е домакин на трансгранично обучение и дебат „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“

Видин е домакин на трансгранично обучение и дебат „Регионално развитие и политика на сближаване преди и след 2020 г.“. В събитието взе участие кметът на общината д-р Цветан Ценков.

Страници