Общество

Кметът на Монтана показа граждани за пример

Кметът на Монтана Златко Живков показа граждани за пример. Те живеят в един от входовете на жилищен комплекс „Плиска" №4 в Монтана. Поканиха кмета Златко Живков на свое тържество, за да му покажат как са облагородили общите пространства. Със собствени средства хората почистили около блока, подменили дограмата в стълбището, ремонтирали покрива, поставили нова врата. Поискали пейки от Общината и ги получили. Силвия Йорданова – домоуправител на малката жилищна кооперация, направи отчет до стотинка за събраните средства и за какво са похарчени.

Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021

Кампанията ще се проведе през януари и февруари догодина от Националния статистически институт. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Община Видин, на адрес: гр. Видин, пл. „Бдинци“ №2, Център за услуги и информация на граждани.

Стобските пирамиди – чудо на природата

Не знам колко от вас са чували за Стобските пирамиди, но със сигурност всички знаят Рилския манастир. Е, тръгвайки за манастира, няма как да не видите указателните табели, сочещи пътя към това чудо на природата – Стобските пирамиди. Може би една от причините за огромния поток от хора, които се стичат всекидневно да видят природния феномен, се дължи на факта, че оттам минава пътят за Рилския манастир. Но със сигурност няма човек, който да се е отклонил, за да види Стобските пирамиди и да е останал разочарован.

Създават единен регистър по устройство на територията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще създаде единен регистър по устройство на територията. Той ще обединява в себе си всички регистри, водени от министерството, Дирекцията за национален строителен контрол, областните администрации, общинските администрации и администрациите на районите в градовете с районно делене.

Във Видин се проведе трудова борса

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин организира трудова борса. На събитието присъстваха заместник областният управител на Видин Анжело Методиев и управителката на направление „Социални услуги и здравни дейности“ към Община Видин Силвия Венчева, работодатели и търсещи работа, като обявените противоепидемични мерки наложили да бъде ограничен броят на присъстващите.

В Кула БЧК започва раздаването на хранителни продукти на уязвими лица

„Български червен кръст“ започва раздаването на хранителни продукти на уязвими лица в Кула.  Раздаването ще се извърши в сградата на Младежкия дом на следните дати: 15, 19, 21, 22 и 23 октомври от 9 до 14 часа. Всеки гражданин, който има право на подпомагане, ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис. Списъците на подлежащите за подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане. Ще бъдат разлепени на сградата на Младежкия дом.

Община Видин не предвижда поемане на нов дълг през следващите три години

Община Видин не предвижда поемане на нов дълг през следващите три години. Това става ясно от приетата на 2 октомври от Общински съвет „Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“, разработена в изпълнение на чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси. За посочения период ще бъдат обслужвани единствено поети от Общината в предходни години дългове.

НАП напомня: плащанията над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка

Национална агенция за приходите (НАП) напомня, че, съгласно действащото законодателство, плащанията на територията на страната в размер на и над 10 000 лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

Община Видин трябва да връща пари заради незаконосъобразни действия на предишния кмет

Община Видин трябва да изплати към Централния бюджет 220 000 лв. нецелево изразходвани средства за транспорт през 2017 г. Това е установено при проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Община Видин е уведомена за допуснатите нарушения. Нецелево изразходваните средства включват изплатени суми на училища и превозвачи за компенсации за: безплатни пътувания на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в размер на 1447 лв. на 7 броя превозвачи, които в определени периоди на 2017 г. не са имали сключен договор с Общината; безплатни пътувания на деца и ученици по чл.

Община Видин ще възстанови художественото осветление на Стамбол капия

Това става в отговор на анкета сред гражданите на Видин в социалните мрежи, инициирана от „Дианид“ ЕООД. LED осветителните тела и ел. материалите за тази цел ще са дарение от фирмата, а дейностите ще се извършат съвместно с Община Видин. Работата ще започне тази седмица. Възстановяването ще бъде направено, съобразно особеностите на историческата забележителност и без да се нарушава нейната цялост.

Страници