Общество

Какво трябва да се знае за регистрацията на лични стопанства?

Изключително малко са подадените до момента заявления за регистрация на лични стопанства на територията на община Видин. Това беше причината на 22 юни в Конферентния център на Областна администрация да бъде организира информационна среща, на която участваха кметовете и кметските наместници на населените места в община Видин, както и заместник-кметът на общината Борислава Борисова.

126 безработни лица от област Видин ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост

126 безработни лица от област Видин ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост на областта за 2020 г. Това стана ясно на провелото се днес заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
В началото на срещата, заместник-председателят на комисията Лъчезар Попиванов уточни, че средствата за област Видин, които са осигурени от държавния бюджет за работна заплата на наетите лица, са в размер на 333 465,00 лв., а разпределението им по общини е направено по методика, одобрена от членовете на Комисията по заетостта към ОСР на 91-вото заседание.

Община Видин организира дискусия във връзка с изготвяне на нови общи устройствени планове

Община Видин организира дискусия във връзка с изготвяне на нови общи устройствени планове. Събитието ще се проведе на 23 юни (вторник), от 15.00 ч., в залата на Общинския съвет.
Действащите в момента общи устройствени планове са одобрени през 2004 г. и са с 15-годишен срок за приложение. Предстои възлагане и изготвяне на задания, с които да се определят цели и подцели на устройственото и регионално развитие.
Ще бъдат изработени нов Общ устройствен план за цялата община, в чиято територия попадат 33 населени места, както и отделен план за град Видин.

Продължават третиранията срещу кърлежи и бълхи във Видин

Тази седмица бе извършена поредната дезинсекционна и дезинфекционна обработка на детските площадки във Видин. До края на месец юни по график предстои още едно пръскане от фирмата изпълнител „Д.Д.Д-1“ ООД. При необходимост ще има и втора имагоцидна обработка срещу комари за настоящия месец, съобщиха от Община Видин.

Народният представител от ГЕРБ Владимир Тошев възобнови приемните си

Видинският народен представител от ГЕРБ Владимир Тошев възобнови приемните си за граждани. В понеделник (15 юни) той  проведе първата си, след отпадане на част от епидемичните мерки, приемна с жителите от Видин и региона. Гражданите, посетили приемната на депутата Владимир Тошев, са потърсили съдействие за решаване на проблеми свързани с благоустрояването на населените места и кварталите, с намирането на работа и борбата с битовата престъпност в малките населени места.
Приемните на Владимир Тошев се провеждат при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

Не се предвижда повишаване размера на налозите в община Видин

На редовното заседание на Общинския съвет на 15 юни, чийто дневен ред включваше над 40 точки, бе гласувана Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на общината, тъй като настоящата е приета през 2008 г. и до момента не е коригирана съгласно промените в законодателството. Приета бе и „Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности по приходната и разходната част, общо и в т.ч по групи, параграфи и подпараграфи в стойностни показатели“.

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя. Измененията се налагат, тъй като към момента липсва ясен начин за определяне на този вид обезщетение.

Обхващат 4-годишните деца в предучилищното образование

Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование и възможност за обучение от разстояние в електронна среда предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Изменя се програмата за безлихвени кредити за хора загубили работата си поради пандемията от COVID-19

Правителството прие решение за изменение на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“.

Шадраваните във Видин работят по график

Шадраваните във Видин работят по график всеки ден от 8:00 до 10:00 ч., от 12:00 до 13:00 ч. и от 19:00 до 22:00 ч. Това съобщиха от общинската администрация.
Преди въвеждането им в експлоатация, водните съоръжения са били почистени от строителната група към Общината. Извършена е профилактика на помпите и дюзите, направени са и необходимите електрозамервания.
Работят и всички чешми на територията на града. Водата се третира с подходящи за целта химикали и препарати.

Страници