Общество

Продължават третиранията срещу кърлежи и бълхи във Видин

Тази седмица бе извършена поредната дезинсекционна и дезинфекционна обработка на детските площадки във Видин. До края на месец юни по график предстои още едно пръскане от фирмата изпълнител „Д.Д.Д-1“ ООД. При необходимост ще има и втора имагоцидна обработка срещу комари за настоящия месец, съобщиха от Община Видин.

Народният представител от ГЕРБ Владимир Тошев възобнови приемните си

Видинският народен представител от ГЕРБ Владимир Тошев възобнови приемните си за граждани. В понеделник (15 юни) той  проведе първата си, след отпадане на част от епидемичните мерки, приемна с жителите от Видин и региона. Гражданите, посетили приемната на депутата Владимир Тошев, са потърсили съдействие за решаване на проблеми свързани с благоустрояването на населените места и кварталите, с намирането на работа и борбата с битовата престъпност в малките населени места.
Приемните на Владимир Тошев се провеждат при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

Не се предвижда повишаване размера на налозите в община Видин

На редовното заседание на Общинския съвет на 15 юни, чийто дневен ред включваше над 40 точки, бе гласувана Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на общината, тъй като настоящата е приета през 2008 г. и до момента не е коригирана съгласно промените в законодателството. Приета бе и „Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности по приходната и разходната част, общо и в т.ч по групи, параграфи и подпараграфи в стойностни показатели“.

Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира начинът на изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовото правоотношение на работника или служителя. Измененията се налагат, тъй като към момента липсва ясен начин за определяне на този вид обезщетение.

Обхващат 4-годишните деца в предучилищното образование

Обхващане на 4-годишните деца в предучилищното образование и възможност за обучение от разстояние в електронна среда предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Изменя се програмата за безлихвени кредити за хора загубили работата си поради пандемията от COVID-19

Правителството прие решение за изменение на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“.

Шадраваните във Видин работят по график

Шадраваните във Видин работят по график всеки ден от 8:00 до 10:00 ч., от 12:00 до 13:00 ч. и от 19:00 до 22:00 ч. Това съобщиха от общинската администрация.
Преди въвеждането им в експлоатация, водните съоръжения са били почистени от строителната група към Общината. Извършена е профилактика на помпите и дюзите, направени са и необходимите електрозамервания.
Работят и всички чешми на територията на града. Водата се третира с подходящи за целта химикали и препарати.

Във Видин ползването на „синята зона“ е регламентирано с наредба

Ползването на „синята зона“ е регламентирано с наредба. Това коментира председателят на Общинския съвет Генади Велков в отговор на въпрос от страна на медиите относно появили се публикации в социалните мрежи за обхвата на „синята зона“ във Видин. „Участъците, които са включени в „синята зона“, са уредени с Наредбата за организация на движението в община Видин. Тази наредба е приета през месец юли 2019 г. Бях изумен да разбера, че някои общински съветници сега са я прочели, въпреки че и тогава са били общински съветници и се изненадват, че и ул.

Безработните ще запазят социалните си помощи, ако се включат в сезонна селскостопанска работа

Безработните, които сключат трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа съгласно влезлите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, ще запазят правото си на месечни социални помощи. Те ще имат право и на помощи за отопление, ако отговарят на всички други условия и изисквания за получаването им. Запазването на правото на подкрепа се гарантира с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които бяха одобрени от Правителството.

От Община Видин напомнят: До 30 юни местните данъци могат да се плащат с 5% отстъпка

Община Видин напомня на граждани и фирми, че срокът за заплащане на местни данъци и такси с 5% отстъпка бе удължен с два месеца – до 30 юни, като отстъпката важи в случай на погасяване на пълния размер на задълженията за местни данъци за недвижими имоти и МПС. Причината за приемането на тази мярка бе въведеното извънредно положение в страната от 13 март 2020 г.
Условието за това намаление се отнася и за хората, които се занимават с патентни дейности, ако заплатят цялата дължима сума за годината.

Страници