Видин се включи в Похода за свобода в подкрепа на борбата с трафика на хора

Видин ->

Кметът на Видин с награда за принос към опазване и популяризиране на културното наследство

Видин ->

Видински деца се включиха в Седмицата на програмирането

Видин ->

Пътуващата изложба „16 фотоесета „Другото лице на воините ни“

Откриването ще бъде на 22 октомври от 17:00 часа в музей „Кръстата казарма“. Изложбата е част от Националния календар посветен на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Кметът Огнян Ценков: 2018 ще бъде година на мащабно строителство във Видин

Ударно, с извънредно заседание, започна новата година за ОбС

Ударно, с извънредно заседание, започна 2018 година за Общински съвет - Видин. На 8 декември общинските съветници се събраха извънредно, а в дневния ред бяха включени само две точки: за промени в списъка с капиталови разходи за 2017 година и актуализация на бюджета на Община Видин за 2017 година. И двете предложения бяха приети почти без дебати (роля за което може би изигра отсъствието на голяма част от общинските съветници от групата на "Единни за промяна").

През 2017 година пред общинското ръководство са стояли важни за решение въпроси, а най-важният от тях - финансовото стабилизиране на Общината, заяви в началото на заседанието, преди началото на разискванията по двете включени в дневния ред предложения, кметът на Видин Огнян Ценков, който припомни на общинските съветници, че в началото на този мандат са заварили Общината с 21 млн. лв. задължения, от които над 7 млн. лв. - просрочени. "За нас това означаваше запорирани сметки, лихви и такси в огромен размер, лош имидж на Община Видин пред бизнеса като нелоялен и непредвидим партньор", посочи градоначалникът. Затова той определи изготвянето на финасово-оздравителния план на Община Видин и неговото одобрение и приемане от Министерство на финансите като реализирана приоритетна задача за общинското ръководство.

Друга важна задача през 2017 година, отбеляза Ценков, е била подготовката на важните инфраструктурни проекти, чиято реализация се очаква да стартира през настоящата година.

"2018 ще бъде година на мащабно строителство в нашия град,

година на реалното осъществяване на проекти, които наистина ще променят Видин - реконструкция на централната част, обновяване и модернизация на Средно училище "Цар Симеон Велики" и Природо-математическата гимназия; основен ремонт на Общинския театър и на Английската гимназия; саниране на жилищни и административни сгради; ремонт на Гребната база; възстановяване на Синагогата", заяви кметът на Видин. Огнян Ценков изрази надежда, че в името на общата цел - задържане на младите хора във Видин и превръщане на общината в място, където те да могат да намерят реализация и да отгледат спокойно децата си, партийните и лични интереси ще бъдат загърбени.

След тези уводни думи, в които градоначалникът очерта основните постижения през 2017 година, както и на-важните задачи за 2018 година, започна и същинската работа по дневния ред на извънредното заседание. От внесените материали стана ясно, че предложените в първа точка промени в поименния списък с капиталови разходи се налагат заради необходимостта от отстраняване на фактически грешки, като освен това бяха създадени и три нови обекта - кътове за отдих в селата Ботево и Плакудер, както и на кът за спорт и забавления в района на бл. "Лебед" в град Видин, за чието изграждане са отпуснати средства от ПУДООС.

Единствен изказване направи общинският съветник от групата на БСП Людмил Димитров, който изрази надежда, че изброените от кмета строителни обекти не само ще бъдат започнати през 2018 година, но и ще бъдат завършени, като заяви, че с колегите му от БСП ще бъдат един коректив и ще следят стриктно за качественото и в срок изпълнение на тези големи проекти. Списъкът с капиталови разходи е най-важният инструмент, с който би могъл да се подобри жизненият стандарт на хората и да бъдат решени важни проблеми, отбеляза Людмил Димитров, като отново изрази в тази връзка задоволство, че в този списък място намират дългоочакваните ремонти на Английската и на Драматичния театър, както и средства за проектиране и за стартиране на изграждането на дренажна система на Новия гробищен парк (проблем, за чието решаване от БСП неведнъж са настоявали и са давали предложения). Людмил Димитров, обаче, подчерта, че не е достатъчно само да бъдат заложени някаква средства, по-важното е каква ще е реализацията на обектите, включени в списъка с капиталови разходи.

С това изказване дебатите приключиха, а предложените промени бяха приети. Второто, и последно предложение - за актуализация на бюджета на Общината за 2017 година, също беше прието, дебати по него нямаше, изказване направи само кметът Ценков, който подробно разясни какви са промените. "С представената актуализация на бюджета ние

приключваме 2017 г. с бюджет 45 410 701 лв. - в началото на 2017 г. ние приехме бюджет 35 935 570 лв., увеличението е с 9 475 131 лв.,

в което влизат средства, които бяха предоставени на Община Видин от държавния бюджет", посочи кметът на Видин при представянето на актуализацията, в която влизат получените 5 млн. лв. безлихвен заем в края на миналата година за разплащане на просрочени задължения и целевите средства за ремонт на ГПЧЕ "Йордан Радичков" и Общинския драматичен театър, както и предоставените 213 000 лв. за ремонт на ОУ "Отец Паисий", включва се и увеличението от 1 421 910 лв. при получените от централния бюджет трансфери за държавни дейности.

Кметът на Видин отчете, че в края на 2017 година просрочените задължения на Община Видин са възлизали на 2,2 млн. лв., при над 7 млн. лв. в началото на настоящия мандат в края на 2015 година. А общите задължения са 13,7 млн. лв., при 21 млн. лв. дългове, заварени от общинското ръководство преди две години.

"Сериозен успех, сериозно намаляване на задлъжнялостта и това е благодарение на работата, която свършихме заедно. Сигурен съм, че през 2018 година и през 2019 година тези успехи ще продължат. Пожелавам го на всички нас ", каза в заключение кметът на Видин.

НИЕ