Извеждат учениците от Математическата и СУ „Цар Симеон Велики“ в други сгради

Видин ->

Огнян Ценков откри първото издание на фестивала „Здравей, Здраве“ във Видин

Видин ->

Професия: Футболен съдия

Видин ->

Младежи ГЕРБ - Видин поставиха табели-послания към шофьорите

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Монтана на 6 място в страната по замърсен въздух

Зам.-кметът Диман Георгиев : „Ще финансираме домакинствата за въвеждане на екологични системи на отопление"

Община Монтана е сред първите седем общини, които кандидатстват за средства от първия транш на Оперативна програма „Околна среда". До 2023 година ще бъдат разпределени общо 130 милиона лева за финансиране на мерки за подобряване качеството на въздуха в градовете на страната. Първият транш за седемте общини е 65 милиона лева. Информацията бе съобщена от зам.-кметът на община Монтана Диман Георгиев на пресконференция по проект „Разработване на комплексна програма за качеството на атмосферния въздух.
Договорът за изпълнението на този проект между Община Монтана и Министерството на околната среда и водите е сключен през юни 2017 година, а срокът му изтича в края на 2018 година.
Изпълнител на програмата е обединение „Монтана – програма КАВ 2017". От името на дружеството информация изнесе Яна Кирилова.
Досега е извършена комплексна оценка на качеството на атмосферния въздух.  Данните сочат, че в община Монтана има превишаване на действащите норми за фини прахови частици и поли ароматни въглеводороди. Анализираният период е последните пет години. Резултатите показват, че през зимните месеци вредните вещества във въздуха са двойно и тройно превишени. Основен причинител на замърсяването е битовото горене или отоплението с твърдо гориво.
Монтана е на 6-то място по замърсен въздух от наблюдаваните 15 станции в България.
Изпълнителят е финансирал и провеждане на социологическо проучване, за да обобщи обществените нагласи за качеството на атмосферния въздух.
70,4% от респондентите смятат, че има проблеми и при това сериозни със замърсяване на въздуха.
Над половината от общо 500 респонденти смятат, че прашните шосета и улици, нерегламентираното горене на отпадъци в някои райони и отоплението на дърва и въглища са основен източник на замърсяване в град Монтана.
Половината от запитаните са посочили следните мерки за подобряване на качеството на въздуха: по-често миене на улиците през цялата година; преустановяване изгаряне на отпадъчни материали за отопление; обработка на улиците през зимата да не се извършва с пясък.
Над половината от анкетираните смятат, че всички – държавата, Общината и гражданите носят отговорност за предприемане на мерки за устойчиво подобряване на качеството на въздуха.
След представянето на данните от оценката и социологическото проучване  зам.-кметът Диман Георгиев конкретизира за какво точно ще се използват средствата при одобрен проект по Оперативна програма „Околна среда“. Безвъзмездната помощ основно е насочена към домакинства като ще се финансира преди всичко подмяна на отоплителните инсталации - климатични, газови и пелетни. Вече се разработва системата за подбор на домакинствата. Освен това Община Монтана кандидатства с проект и за закупуване мониторингова станция за контрол на въздуха.
Общинска пресслужба