Извеждат учениците от Математическата и СУ „Цар Симеон Велики“ в други сгради

Видин ->

Огнян Ценков откри първото издание на фестивала „Здравей, Здраве“ във Видин

Видин ->

Професия: Футболен съдия

Видин ->

Младежи ГЕРБ - Видин поставиха табели-послания към шофьорите

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Кметът на Видин връчи трудовите договори по Регионална програма за заетост

От 13 юни, 20 души от община Видин започват работа по Регионалната  програма за заетост. Договорът с Агенцията по заетостта и Общината чрез Дирекция „Бюро по труда“ - Видин бе сключен в края на месец май.
Целта на програмата е осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица. Това ще спомогне за намаляване на безработицата, повишаване качеството на работната сила и преодоляване на негативните тенденции на пазара на труда.
Дейностите са от общополезен характер, като лицата са назначени на длъжност „Работник поддръжка сгради“, разпределени по следните обекти:
Направление „Социални услуги и здравни дейности” към Община Видин – 2 човека;
Сграда на общинска администрация - 9 човека;
Общинско предприятие  „Обреден дом“ към Община Видин – 9 човека.
Огнян Ценков поздрави наетите лица: „С изпълнение на дейностите по програмата ще постигнем осигурени доходи на продължително безработни лица и ще създадем възможност за трудова и социална интеграция на уязвимите групи, които са изправени пред риск от социално изключване“. Той пожела успех на всички в трудовата им дейност.
Стефка Атанасова, която получи своя договор, изказа благодарност към Община Видин и лично на Ценков, че в труден за нея момент Общината и е подала ръка, дори и за 6 месеца. Тя изрази увереност, че ще бъдат активни участници за пълноценно включване в работния процес.
Средствата за реализация на програмата са от държавния бюджет, като осигурена е заетост за срок от 6 месеца.
Общинска пресслужба