Спортен празник във Видин събра над 200 участници

Видин ->

Николай Андреев, председател на СГЕРБ във Видин: Авторитетът на България, като лидер на Балканите, бе доказан по един безспорен начин

Видин ->

Водна война и сладолед в лагера на The Bridge

Видин ->

Русенският университет е най-доброто висше училище извън София

РУ получи много висока оценка на институционалната си акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация
България ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Откриха нова детска площадка в Монтана

В центъра на квартал „Мала Кутловица“ в Монтана вече има нова детска площадка. Тя е в двора на читалището и съществува благодарение на съвместните усилия на Община Монтана, платформа „Агора" и дарители от квартала.
3000 лева за строежа на съоръжението са предоставени от Фонда за подпомагане на общностни инициативи. Още близо толкова са осигурени от дарители. Фондът е създаден през 2017 година, с решение на Общински съвет – Монтана. Финансовият ресурс се формира от средства от общинския бюджет, от Платформа АГОРА, с подкрепата на фондация „Америка за България" и от дарения. Община Монтана участва с 10 000 лв., а платформа „Агора" с 8 000лв.
„Читалището в „Мала Кутловица“ има една изключително активна програма. Проектът му бе един от общо двадесет и шестте, които кандидатстваха пред фонда. Благодаря на всички дарители, които се включиха допълнително, за да се осъществи този проект", заяви кметът на община Мотана Златко Живков на откриването на площадката. Той обеща през следващата година за фонда да бъдат осигурени повече средства от общинския бюджет.
Така ще бъдат подпомогнати инициативи на неправителствени организации,  читалища, местни културни институции и неформални граждански групи, които работят на територията на Община Монтана. Правилникът на фонда определя сумата от 3 000 лв. финансиране за проект.
В първия етап от стартирането на фонда са финансирани 6 проекта на читалищата в Славотин, в Монтана, във Винище, в Стубел и в кв. „Мала Кутловица“. Одобрен е и проект на неформална гражданска група „Жеравица". Три от проектите са за закупуване на нови носии, по един - за изграждане на детска площадка, открита сцена и създаване на младежки клуб.
Вторият етап за кандидатстване ще стартира на 19.07.2018 г. Темата ще бъде отново същата „Подкрепа на местни инициативи".
Общинска пресслужба