Кметът на Видин връчи отличия на състезатели и треньори на клуб по кану-каяк „Ванто“

Видин ->

Във Враца откриха паметен знак за жертвите от наводнението на 1 май 1966 г.

Враца ->

Община Видин отбеляза с тържествена церемония Деня на независимостта

Видин ->

Огнян Ценков: Всички дейности по проекта за централната пешеходна зона са в график

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Филиал Видин беше домакин на дискусия с участието на двама ректори

Темата на форума беше „Пригодност за заетост на завършилите висше образование“

Пригодността за заетост на завършилите висше образование беше темата на Кръгла маса, която се проведе на 6 юли. Филиал Видин на Русенски университет „Ангел Кънчев“ беше домакин на събитието, което доведе за пръв път във Видин по едно и също време двама ректори на висши учебни заведения – член-кореспондент проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския университет и проф. дтн Георги Михов, ректор на Технически университет – София. Участие във форума взеха още проф. д-р Велизара Пенчева, председател на Общото събрание на Русенския университет; проф. д-р Иван Евстатиев, председател на Асоциацията за кариерно развитие във висшето образование; Албена Георгиева, областен управител на Видин; Веселка Асенова, началник на Регионално управление на образованието; Венци Пасков, заместник-кмет на община Видин, Генади Велков, председател на Общински съвет – Видин; Момчил Станков, административен директор на Филиал Видин; представители на бизнеса, на институции, на учебни заведения и др.
Първа кръгла маса във Филиал Видин
Кръглата маса откри проф. дтн Христо Белоев, който отбеляза, че това е първата кръгла маса, която се провежда на територията на Филиал Видин. „Надяваме се това, което беше заложено при създаването на Филиал Видин като предпоставки и възможности за развитието на Видинския край, да можем да го реализираме. Първите стъпки вече са направени, радваме се на контактите, които са създадени, на взаимните дейности, които реализираме на всички нива – с местните власти, с Регионалното управление на образованието, средните училища, бизнеса“, посочи проф. Белоев. Ректорът на Русенски университет подчерта, че основен партньор е бизнесът, защото Филиал Видин трябва да помогне на бизнеса да се развива, да помогне и за създаването на подходяща среда, така че и нови фирми да стъпят на видинска територия, както и да създаде условия част от младите хора да останат във Видинско, а защо не и да се привлекат млади хора от други райони.
Ректорът на Технически университет проф. Михов поздрави ръководството на Русенски университет и представителите на местната власт, на държавната власт, на бизнеса в област Видин за постигнатия успех с разкриването на Филиала – нещо, изключително сложно като процедура. „Образованието да отиде там, където е необходимо. Първо, защото така се затваря връзката образование-бизнес; и второ, защото местните структури на образованието имат изключително важно регионално значение – кадрите, обучени на място, да могат да продължат своята работа в региона. А това е изключително важно за Северозападния район“, заяви проф. Михов.
Областният управител Албена Георгиева приветства инициативата за повеждането на Кръглата маса, тъй като темата за пригодността за заетост на завършилите висше образование е изключително актуална. „Преходът от образование към професионална реализация не е лек, изпълнен е с много предизвикателства. Несъответствието между образованието и търсената от работодателите квалификация е изключително голям проблем при трудовата реализация на завършилите“, заяви Албена Георгиева, като припомни, че специалностите, предлагани във Филиал Видин са съобразени с потребностите на местния бизнес. Тя обаче посочи, че пазарът на труда е динамичен, което налага периодично да се анализират потребностите и да се предприемат необходимите мерки. „Всички ние не бива да спираме в търсенето и намирането на решенията за подобряването на професионалната квалификация на младежите, защото така полагаме основите на нашето бъдеще“, заяви още Албена Георгиева.
Заместник-кметът на община Видин Венци Пасков също приветства от името на кмета на община Видин Огнян Ценков инициаторите за провеждането на Кръглата маса, като подчерта, че темата е изключително полезна днес, когато Видин има вече филиал на висше учебно заведение, който от новата учебна година предлага и обучение в магистърски програми. Пасков изтъкна, че изграждането и укрепването на дългосрочно партньорство е сред основните общи цели на Русенския университет, държавната, местната власт и бизнеса. Трета година филиал Видин привлича все повече млади хора с предлаганите актуални специалности в различни направления, след завършването на които биха могли успешно да се реализират не само в нашия град, но и на други места в страната. Заместник-кметът заяви, че за Община Видин развитието на висшето образование, наравно с развитието на средното образование се превръща в един от най-важните приоритети.
От своя страна проф. Белоев изказа своята признателност към Община Видин и към кмета Огнян Ценков за неговата лична инициатива да бъдат изплащани семестриалните такси на 10 студенти първокурсници от Филиал Видин. Това става за трета година, след прието решение на Общинския съвет.
Председателят на ОбС – Видин Генади Велков отбеляза, че битката за създаване на висше учебно заведение във Видин е водена с години, а разкриването на Филиала на Русенски университет определи като най-големия успех на настоящето общинско ръководство. „Оттук-нататък трябва да работим и да развиваме Филиала“, категоричен беше Генади Велков.
Началникът на Регионално управление на образованието – Видин Веселка Асенова отбеляза, че с обединени усилия е възможно да се направи така, че завършилите висше образование да са пригодни за заетост. „Аз винаги ще стоя зад Филиала и ще го подкрепям – ще продължим да работим, за да има все повече студенти“, заяви Асенова.
Пригодност за заетост в условията на Индустрия 4.0
Презентация по темата на Кръглата маса представи проф. Велизара Пенчева, която разясни, че терминът „пригодност за заетост“ означава постижения, умения, разбирания и личностни качества, които могат да гарантират заетостта на съответния индивид.

В своята презентация проф. Пенчева обърна внимание на факта, че пригодността за заетост на човек, завършил висше образование, зависи не само от придобитите специализирани знания в конкретната област, но и от много други умения и компетенции, сред които умения за работа със съвременни технологии, компютърни умения, комуникативност, умения за работа в екип, лидерски качества, умения за анализиране на информация и т.н. Това са компетенции, които Русенски университет се опитва да развие в своите студенти, подчерта проф. Пенчева. В тази връзка усилията са насочени и към осигуряване на възможност на студентите за обучение във фирми и организации. „Около 80 студенти от Филиал Видин са преминали обучение при работодатели под ръководството на ментори“, обясни проф. Пенчева. И подчерта, че пригодността за заетост на завършилите не може да бъде постигната без обратната връзка от бизнеса, който да каже на висшите училища от кадри с какви умения се нуждае, както и без активната държавна политика – като добър пример проф. Пенчева посочи провежданата вече от няколко година програма „Старт в кариерата“.
Тя обърна специално внимание на факта, че Индустрия 4.0, иначе казано четвъртата индустриална революция, вече е тук, а автоматизацията, при която част от дейностите ще се извършват от андроиди, все по-силното навлизане на информационните и комуникационните технологии и дигитализирането на света неизменно ще доведат до изчезване на някои професии и поява на нови – тенденции, с които образованието трябва да се съобрази, за да подготвя пригодни за заетост кадри, включително за несъществуващи все още професии, каквито, според прогнозите, ще работят 65% от децата, които сега са в предучилищна степен, посочи проф. Пенчева. Според нея, друга прогноза е, че след 10-15 години 65% от професиите ще изискват висока квалификация – за сравнение, в момента около 32% от хората в България са с висше образование.
В рамките на Кръглата маса проф. д-р Иван Евстатиев представи дейността на ръководения от него Център за кариерно развитие в Русенски университет. Този център има за основни задачи да предоставя информация на студентите кои са свободните позиции за работа и да реализира пряк контакт между потребителите на кадри и студентите. Това са функции, които са достъпни и за студентите във Видин, като в момента се работи за разширяване на тези възможности, посочи проф. Евстатиев. Той представи и инициативата за Ден на кариерното развитие на първокурсника, където студентите първи курс получават възможност за среща с бизнеса, а най-добрите първокурсници получават поощрителни подаръци, предоставени и от бизнеса. Ще се търсят възможности догодина тази инициатива да бъде организирана и във Видин – около тази позиция се обединиха от ръководството на Филиала и на Университета.
Постигнатото с разкриването на Филиала трябва да бъде продължено и надградено, с обединените усилия на местната и държавната власт, бизнес, училища, гражданско общество, заяви административният директор на Филиал Видин Момчил Станков. „Това е пътят – всички заедно напред. За да създадем причината, а аз мисля, че вече сме я създали, нашите деца да останат във Видин. Дори вече имаме такива студенти – при това немалко, 15 наши младежи, които са учили в други висши училища, но са се върнали при нас. Не бива да се делим по партийни пристрастия, партията трябва да е една – Видин и Филиал Видин на Русенски университет“, заяви Момчил Станков.
Във Видин ще стъпи и действащият към Русенски университет Център за продължаващо обучение, като организираните курсове ще са в съответствие с потребностите на местните общности, съобщи на финала на форума ректорът на Русенски университет. „Има програма, която дава възможност за създаване на научни центрове. Има идея, чрез Филиала във Видин, да кандидатстваме за създаване на такъв научен център – насочили сме се към област автомобилостроене“, съобщи още проф. Белоев.
Темата за пригодността за заетост на завършилите висше образование е много обширна, а с Кръглата маса само се поставя началото на дискусия, която ще се води и занапред, за да може Русенски университет и неговият Филиал Видин и занапред да отговарят на потребностите на видинския бизнес, допълни проф. Белоев.
НИЕ