Видин се включи в Похода за свобода в подкрепа на борбата с трафика на хора

Видин ->

Кметът на Видин с награда за принос към опазване и популяризиране на културното наследство

Видин ->

Видински деца се включиха в Седмицата на програмирането

Видин ->

Пътуващата изложба „16 фотоесета „Другото лице на воините ни“

Откриването ще бъде на 22 октомври от 17:00 часа в музей „Кръстата казарма“. Изложбата е част от Националния календар посветен на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Видин“ проведе заседание

Насрочването на заседанието е на основание чл.25, ал.3 от Закона за управление на отпадъците. То се състоя в Община Видин, под председателството на кмета Огнян Ценков. На него присъстваха Анжело Методиев, заместник областен управител и Владимир Иванов, директор на Общинско предприятие „Регионално депо за битови отпадъци – Видин“. Заседанието бе отложено с един час, тъй като не се явиха кметовете на всички 11 общини от областта, а на общо 6 – Видин, Белоградчик, Брегово, Грамада, Кула и Ново село. Това представлява две трети от кметовете и от жителите на всички общини и е изпълнено изискването на чл.25, ал.5 от Закона.

В дневния ред на заседанието бе включена една точка, която се гласува с пълно мнозинство и стана решение: Общото събрание дава съгласие на Община Ново село за освобождаването на 15 336 лв. от отчисленията на Община Ново село по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Ново село (6 960 лв.) и за доставка на съдове за биоразградими отпадъци (8 376 лв.).

 

 

 

 

 

 

Общинска пресслужба