Вие сте тук

Фестивал на ветроходството по р. Дунав

Primary tabs

В периода 19-20 септември 2020 година се проведе Фестивал на ветроходството по р. Дунав.  Във фестивала участие взеха около 150 български и сръбски младежи. В рамките на фестивала се извърши инструктаж за плаване и безопасност, състезание по ветроходство и плаване с ветроходни лодки за посетителите. Района на плаване в река Дунав бе с дължина 2000 м от плажа на крепостта „Баба Вида“ до „Колодрума“ в района на град Видин. Фестивалът на ветроходството по р. Дунав се организира в рамките на проект „Ветроходство по Дунав“, код на проекта: CB007.2.13.076, финансиран по Програма Интеррег ИПА ТГС България – Сърбия.  От българска страна, проектът се изпълнява от Туристическо дружество „Бонония“ в партньорство със Сдружение „Лазарус“, Сърбия. Основната цел на проекта е да се повиши информираността на населението на Бор и Видин за ветроходния туризъм по Дунав. Младите хора от трансграничния регион да придобият умения за плаване с ветроходни лодки и да се създаде и популяризира нов туристически продукт – Ветроходство по Дунав. По време на изпълнението на проекта Туристическо дружество Бонония проведе 5-дневен тренировъчен лагер по ветроходство на езерото Рабиша в периода 16.08.-21.08.2020 г. В обучението участваха професионални инструктори, ветроходци и спасители. Участие взеха  младежи до 29 години. По трансграничният проекта са закупени нови ветроходни лодки, двигатели и оборудване. „Туристическо дружество „Бонония“ се сдоби с две чисто нови ветроходни лодки. Те се водят учебни, като могат да се използват от четирима възрастни или от шест деца. Идеята е да се използват за обучение във ветроходството, децата да получат такива умения, свързани със спорт, който се практикува свободно в природата, а ветроходството е е една от добрите опции“, каза председателят на ТД „Бнонония“ Борислав Милчев. „Проектът е направен така, че заедно с нашите колеги от Долни Милановац, който също придобиха две чисто нови ветроходни лодки, да направим две групи от стажанти, като проведем два лагара на разменни начала и проведем един общ фестивал на водата във Видин“, посочи председателят на водещият партньор по проекта Борислав Милчев. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на проекта www.sailingonthedanube.com и Фейсбук страницата: Ветроходство по Дунав, Sailing on the Danube За допълнителна информация и контакти: Туристическо дружество „Бонония“, адрес: ул.„Цал Александър II” № 19 – 21, 3700 гр. Видин, Република България Електронна поща: dunav_vidin@abv.bg 5-дневен тренировъчен лагер по ветроходство на езерото Рабиша Фестивал на ветроходството по р. Дунав Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020г. Тази публикация е създадена с подкрепата на ЕС. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на ТД “Бонония” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становище на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.