Видин се включи в Похода за свобода в подкрепа на борбата с трафика на хора

Видин ->

Кметът на Видин с награда за принос към опазване и популяризиране на културното наследство

Видин ->

Видински деца се включиха в Седмицата на програмирането

Видин ->

Пътуващата изложба „16 фотоесета „Другото лице на воините ни“

Откриването ще бъде на 22 октомври от 17:00 часа в музей „Кръстата казарма“. Изложбата е част от Националния календар посветен на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Трябва да бъдеш много добър мениджър

Това според кмета на община Нова село Георги Стоенелов е рецептата за успешно кметуване. Пред в. „НИЕ” той разказва за изпълняваните в момента проекти и споделя какви са приоритетите занапред пред общинската администрация.
 
„НИЕ”: Г-н Стоенелов, поздравлеНИЕ за получената награда за кмет на годината, която Ви беше присъдена за най-много разработени проекти на глава от населението.
Георги Стоенелов: Благодаря. Тъй като има доста спекулации, бих искал да разкажа как се стигна до получаването на тази награда.
Още в края на миналата година получих една покана от телевизия „Европа” за връчване на грамота и плакет за кмет на годината за най-много реализирани проекти на глава от населението. На мен това ми прозвуча малко несериозно и аз отказах. След това за Трифон Зарезан се свързаха пак с мен – поискаха, срещу заплащане, да заснемат на територията на общината един късометражен филм и да ми връчат пред населението наградата. Аз прецених, че това е лукс, който една малка община не може да си позволи. И отново им отказах. Но преди няколко дни получих по куриер, и съм приятно изненадан, грамотата и плакета с една бутилка вино. 
 
Аз имам изпълнявани 24 проекта през 2013 г., по пет от които все още работим. За тази година имам подадени още 8 проекта. Населението на община Ново село е 2800 души което значи, че имам средно по един проект на 100 души. През първия ми мандат по европейски проекти в общината са влезли над 10 млн. лв., още 14 млн. лв. привлякохме в началото на настоящи ми втори мандат до края на 2013 г. Това прави 24 млн. лв., което за една малка община са много пари!
Затова приех наградата като един символ за това, че всичко, което съм работил досега, не е било на вятъра – работил съм и хората са признателни. Най-радостно беше за мен, че местните хора приеха с радост тази награда – още получавам обаждания, с които ми честитят. 
Има такива, които казват, че аз съм едва ли не платил, за да получа тази награда. Истината е, че нищо не съм платил! Тази награда е плод на работата не само на кмета на общината, но и на цялата администрация. Аз съм създавал тази администрация през тези ми два мандата и се гордея, че в средата на втория ми кметски мандат съм успял да обърна внимание, че има такава малка община като Ново село, с която новоселяните трябва да се гордеят. И да се гордеят, че в тази община действително има живот и действително се работи. 
Скептиците ще ги има винаги – винаги ще има хора, които ще са завистливи, които повече се радват на неуспеха. Завистта, омразата, лицемерието са все „болести”, характерни за човека. Но независимо от всичко, аз съм щастлив, че в такъв момент получих едно признание за свършената от мен и екипа ми работа. 
„НИЕ”: Какви са параметрите на общинския бюджет за тази година
Стоенелов: Бюджетът на Община Ново село за тази година сравнен с миналата има леко завишение. Той е в размер около 1,5 млн. лв., а ръстът се дължи на разкритите нови социални услуги. Тази година имаме нов вид услуга в общината – дом за възрастни хора с деменция с капацитет 15 човеци, където издръжката на един човек е 7800 лв., което вдига размера на частта от бюджета за държавни дейности с близо 100 хил. лв. Разкрихме и още един център от семеен тип за 12 деца, лишени от родителски грижи, издръжката на който също е около 100 хил. лв. Така че около 200 хил. лв. е по-голям бюджетът. 
Иначе промяна няма. Но сравнено с 2013 г. трудното е, че вдигането на минималната работна заплата рефлектира много върху издръжката на персонала, който не е зает в делегираните от държавата дейности – тук влиза и Социалният патронаж, както и наетите по програми безработни, при които първо плащаме ние заплатите и осигуровките им, а след това държавата ни връща средствата, но парите трябва да ги имаш налични. Хората, наети в общинската администрация, са в голямата част по-възрастни, които получават и пари за клас. Но затова е кметът – да се съобразява с всичко и да се движи в рамките на реалното, да не се изхвърля.
За съжаление, ако не са европейските проекти, приходите в малки общини каквато е Ново село не стигат за нищо – собствените ни приходи са около 350 хил. лв. Като въпреки малкото пари, чистотата трябва да я поддържаш – тя е доста сериозно перо; осветлението на улиците трябва да го поддържаш – и то е сериозно перо; детските градини, ако искаш да съществуват и да задържиш младите семейства с децата, трябва да ги дофинансираш. Социалният патронаж, който е винаги в загуба за една Община, защото невинаги може да се покрие разходът, който се прави за хранодена, с плащаната от потребителя такса, а какво остава за заплатата на персонала, за ток и т.н., е услуга, от която хората се нуждаят и която няма начин също да не дофинансираш. 
На фона на всичко това не променяме данъците, не променяме промилите на битовите отпадъците, непрекъснато има молби за освобождаване на граждани от такса смет, защото много къщи в селата останаха безлюдни – хората или са напуснали общината, или направо са напуснали страната. Затова трябва да бъдеш много добър мениджър, за да съумееш от нищо да направиш все пак нещо. Защото открай време съществува една повеля, че кметът е лицето, което решава всичко в едно населено място. Всеки, когато има проблем,търси кмета да му помогне!
„НИЕ”: На заседанието на Общинския съвет през януари общинските съветници подкрепиха две ваши предложения за кандидатстване с проекти – по „Красива България”, както и за продължаване на процеса на деинституционализация.  Разкажете повече за тези проекти. 
Стоенелов: 2014 г. ще бъде „мъртва” година по отношение на усвояване на средствата от европейските програми, защото ние не сме настроени за новия програмен период, не са ясни условията за кандидатстване. Всеки казва: „Пишете проекти и към края на годината ще отворим програмата и можете да кандидатствате”. Но никой не казва в каква насока ще бъдат насочени проектите, кое ще бъде приоритет. Например знае се, че мерките 313 (за туристическа дейност), 321 (за ремонт на улици, водопроводи) и 322 (за паркове, площади) от „Програмата за развитие на селските райони” ще бъдат обединени или най-малкото – по друг начин формулирани. Но как да знам аз дали Общината трябва да разработи проект с много направления – и за асфалтиране, и за ремонт на сгради и т.н., или трябва отделни проекти да се пишат. Това ще се изясни през септември, а през октомври ще кажат: „Давайте проекти”. Но капацитетът на малките общини не е като на големите, а няма областна структура, институция, която да се занимава с консултиране на общините и подпомагането им за изготвяне на проекти. Затова ние насочихме вниманието си в друга посока. Кандидатствахме за ремонт на читалището за 500 хил. лв. по Публичната инвестиционна програма за растеж и ускорено развитие на регионите и след това насочихме вниманието си към Министерство на труда и към Програмата „Красива България”. 
„Красива България” е хубава програма, но тя е с голямо съфинансиране. Първоначални идеята ни беше да кандидатстваме с проекти, свързани с деинституционализацията. Но за радост или за съжаление, по отношение на този процес ние сме доста напред – слушах едно предаване, по което казаха, че три общини в България, една от тях е и Ново село, са извършили напълно деинституционализация на заведенията си, затова не можехме да кандидатстваме. Тъй като не можеш да пасуваш, не можеш да си стоиш на бюрото и да не правиш нищо, ние решихме да кандидатстваме по други проекти. Спряхме се на два проекта. 
Едната от възможностите беше за ремонт на лятното кино. Избрахме го, защото това е една даденост за Ново село, която от години не се използва – помня, още като дете съм слизал долу, за да гледам прожекции в лятното кино. От друга страна на територията на общината се провеждат много срещи, фестивали, съборища, панаири и ние ги провеждаме на площада, където не е най-подходящото място. Когато проведем края на юни известният ни панаир, вместо певицата да пее на площада и хората да стоят прави, тя ще пее вътре в салона. Детското шоу, което вече 18-а година провеждаме и се е превърнало в традиция, също го правехме на площада, а стоящите прави възрастни хора често не издържаха и си тръгваха. Това шоу, както и всяка друга обществена или политическа проява биха могли да се провеждат в киното. Затова насочихме вниманието си към проект именно за лятното кино. Предложих на общинския съвет да поемем собственото съфинансиране за този проект, което е 50% от цялата сума, която е 106 хил. лв. Наистина 50 хил. лв. е трудно да намериш, но когато искаш да направиш нещо, трябва да положиш усилия. 
Заедно с това, първоначално отново смятахме по „Красива България”, но след това променихме и ще кандидатстваме към Министерство на труда с проект за саниране на двата центъра от семеен тип, намиращи се на площада в Ново село. Сградата е много хубава, но в момента се отоплява с конвектори, което е доста скъпо – всеки месец плащаме над 1500 лв. само за отопление. И решихме да извършим саниране на тази сграда и да поставим нова отоплителна инсталация с котел на твърдо гориво и радиатори. Отидохме на този вариант, защото от Министерство на труда дават безвъзмездно до 20 хил. лв. – по предварителни сведения, които имаме, тези пари ще бъдат напълно достатъчни да се санира сградата и да се монтират радиатори, а ние имаме чисто нов котел, който в момента не се използва и може да бъде монтиран в санираната сграда. 
На трето място насочихме вниманието си към ПУДООС, Предприятието за управление на отпадъците – там разработихме 4 проекта, които са малко демонстративни, но в същото време подадохме и документи за проект, който се надявам, че ще бъде одобрен. Той е за подмяна на водопроводната мрежа във Винарово, което остана последното село в общината с неподменена водопроводна мрежа, а стойността на проекта е 1,4 млн. лв. 
„НИЕ”: Макар все още да има доста неясноти около програмите през новия бюджетен период на ЕС, подготвяте ли вече нови проекти?
Стоенелов: В момента разработваме проект, който ще подадем щом се отвори новата „Програма за развитие на селските райони”, за асфалтиране и преасфалтиране на улиците в община Ново село. От 1960 г. в община Ново село не е направено нищо по отношение на възстановяване на пътната настилка, с изключение на един участък от ул. „Шипка” в Ново село, който беше ремонтиран за 150 хил. лв. Сега ако получим одобрение на внесения проект за водопровода във Винарово, а съм сигурен, че от Министерство на околната среда ще финансират този проект, есента ще можем да подадем проект и, живот и здраве, рано напролет да започнем и в рамките на 6-7 милиона да извършим цялостно подновяване на асфалтовото покритие, включително и асфалтиране на улиците, които в момента са само баластрирани. Това е приоритетът на Общината.
Разбира се, в Ново село има много неща, които трябва да се правят. Имаме разработени проекти за ремонт на площадите в Ново село и в Неговановци за по 480 хил. лв., както и друг за изграждане на туристически център зад лятното кино, на стойност 500 хил. лв. Имам разработен проект за 1,2 млн. лв. и за направа на лодкостоянки. 
Разговора води ТЕОДОРА Макавеева