Фокусът на общинското ръководство продължава да бъде подобряването на жизнената среда във Видин

Видин ->

Директорът на ОДМВР – Враца старши комисар Янко Янколов проведе днес среща с кмета на Враца Калин Каменов

Враца ->

Генади Велков: Явно някой има интерес нищо ново да не се създава с участието на СДС

Това коментира за вестник „НИЕ“ председателят на СДС – Видин по повод събитията, случили се преди дни на Националния съвет на партията
Видин ->

Николай Ненчев е кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на община Макреш, област Видин

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Всички проекти, които се изпълняват във Видин, ще бъдат успешно завършени до края на 2015 г.

Това заявява за в. „НИЕ” инж. Добромир Дилов, заместник-кмет на община Видин 

 
„НИЕ”: Инж. Дилов, в момента във Видин се изпълняват редица големи инфраструктурни проекти, но първият значим проект, който реализирахте, беше ремонтът на надлеза. Той обаче ще бъде като че ли повече запомнен с атаките, които заваляха срещу Община Видин и сякаш не можахме истински да се порадваме на перфектното изпълнение на този проект?
Инж. Добромир Дилов: На първо място ще подчерта, че по всички проекти, които се реализират в момента, Община Видин няма забавяне в плащанията и изпълнява стриктно своите ангажименти и съответно – следи стриктно за работата на строителите. Освен това важно е да се отбележи, че всички проекти, които се изпълняват от Община Видин, са плод на работата на целия екип и са в изпълнение на една програма, която в началото на управленския мандат се постави за цел да бъде завършена. Явно това, че сегашното ръководство ще изпълни управленската си програма, притесни някои хора и започнаха с всякакви средства да се опитват да пречат на работата на ръководния екип, за да не завършим проектите, които сме започнали. А сега, с наближаването на изборите, стремежите са да се политизира всяка една тема и да се пречи на всяка хубава инициатива на Община Видин.
Именно заради това за един не от най-мащабните, но може би от най-важните проекти за град Видин – ремонта на надлеза по бул. „Панония” над жп линията – не можах да почувствам радостта от завършването му, но почувствах „радостта” от пречките, които се създадоха около неговото изпълнение. Смело мога да кажа обаче, че фирмата, която спечели обществената поръчка за ремонта, си свърши работата перфектно, без забавяне, макар че имаха основания да поискат удължаване на срока – строителите обаче спазиха поставения срок и на 18 декември, последния ден за изпълнение по договора, почистваха строителната площадка и си вдигаха фургоните. Ремонтът на надлеза е може би стратегически най-важният от проектите, които се изпълниха през тези четири години и мисля, че видинските граждани са доволни.
 
„НИЕ”: Мащабен проект, който също спокойно можем вече да поставим в графата „завършени”, е и изграждането на регионалното депо за отпадъци на област Видин. 
Инж. Дилов: На 22 май беше назначена Държавната приемателна комисия, която прегледа изпълнението на проекта за регионалното депо и се подписа Акт 16 без забележки – със съвсем дребни корекции, които в крайна сметка не влязоха в протокола, тъй като докато траеше работата на Приемателната комисия, строителят ги отстрани. До дни новото ни депо за отпадъци ще може да започне да функционира.
Приключваме един доста дълъг проект – по-дълъг и от „водния цикъл”, тъй като разработването на едно регионално депо изисква големи усилия. През 2011 г., когато встъпи сегашното общинско ръководство, заварихме един изоставен проект – трябваше да минем през разработки, проучвания, избор на площадка за депониране, което е най-тежката задача от цялото изпълнение на това депо, а да не забравяме, че при нас говорим за регионална система за управление на отпадъците, която ще обслужва всичките 11 общини в област Видин. 
Стойността на проекта е 20 млн. лв., а най-тежкият ни проблем беше изваждането на комплексното разрешително за площадка – проучени са 10 площадки, като беше избрана площадката в местността „Рамова ливада“ в землището на с. Жеглица. В последствие обаче при самото строителство Геозащита – Плевен изпрати писмо до Община Видин, че в зоната на площадката има дребно свлачище и предписват на Община Видин да пристъпи към избор на друга площадка. Обектът се забави с около една година, докато се извади предварително разрешително за строителство в свлачищни зони, което допълнително затрудни изпълнението, искам да подчерта обаче, че всичко това не доведе до оскъпяване. Въпреки трудностите, ние сме един от първите градове, които вече завършиха изграждането на своите системи за управление на отпадъци. 
На 2 юни имаме среща на Сдружението на общините, което беше създадено във връзка със строежа на регионалното депо – на това събрание трябва да определим таксата за депониране на битовите и на строителните отпадъци, защото сега се минава на един съвсем нов начин на отчитане. Досега Община Видин, например, е заплащала на брой изхвърлени контейнери, а дали контейнерът е бил пълен, или не, е нямало значение. Оттук нататък цената ще се отчита на тон отпадък, който влезе в депото – на входа на депото има пропускателен пункт с електронен кантар, на който се отчита всеки товар, който влиза. На територията на регионалното депо има нова административна сграда; пречиствателна станция; газфакел, който да изгаря газовете, които се образуват – те са в много малко количество и не е ефективно тяхното използване за производство на ел. енергия, когато обаче се запълни капацитетът на изградената клетка за отпадъци, тогава вече този газ ще може да се оползотворява; има изградени и площадки за компостиране и за строителни отпадъци. 
Тоест, новата ни регионална система за управление на отпадъците отговаря на всички европейски изисквания и може да се каже, че Община Видин, а и всички Общини в областта вече сме покрили изискванията и нормативите на ЕС за изхвърляне на отпадъците. Това е един проект от изключителна важност за Община Видин, защото през програмния период 2014 – 2020 г. не се предвиждат средства за финансиране на депа за отпадъци. 
„НИЕ”: Вижда ли се вече краят на проекта за „водния цикъл” на Видин, който изтормози доста видинските граждани – на какъв етап от изпълнението си са двата му подобекта: ВиК-частта и пречиствателната станция?
Инж. Дилов: Пречиствателната станция, която се изгражда в момента, трябваше на 17 април да е въведена в експлоатация – вече сме юни месец, а все още нейното строителство не е приключило. Затова от 17 април до момента ние налагаме санкции на фирмата-изпълнител, които са в размер на 25 хил. лв. на ден – към дата 25 май ние сме наложили на фирмата-изпълнител санкции за точно 1 млн. лв. На обекта се работи, като в разговори от фирмата заявяват, че август месец пречиствателната станция ще е готова. 
Що се отнася до втория подобект на „водния цикъл” – водоснабдителната и канализационната мрежа – срокът за приключване на строителството, съгласно графика, по който фирмата работи, е до края на юни. Този подобект може да се въведе в експлоатация без да е въведена в експлоатация пречиствателната станция. В момента текат довършителните работи по възстановяване на инфраструктурата. Последните две-три седмици Община Видин с притеснение наблюдава едно забавяне в темпото на работа на фирмата и ако изпълнителят не се стегне, определено мога да кажа, че съществува опасност да излязат от крайния срок 30 юни, след която дата ще започнат да се налагат неустойки, които са в размер на 45 хил. лв. на ден. Имаме обаче уверението на водещата фирма в обединението, изпълняващо ВиК-частта на „водния цикъл” – фирма „Станилов”, че до 30 юни те ще приключат работа, като поемат ангажимент, че ще наваксат забавянето. 
Тук искам отново да напомня, че съгласно Оперативна програма „Околна среда”, Сектор „Води”, не беше допустимо финансирането на асфалтови работи – това беше една от основните пречки, с които се сблъскахме. В продължение на една година се доработваше проектът и се доуточняваше – трудно ми е да опиша какви невероятни усилия се изискваха от общинското ръководство, за да можем с финансиране по проекта да включим и възстановяването на асфалта. В крайна сметка успяхме и благодарение на това, 60% от всички улици, по които се работи във връзка с изграждането на „водния цикъл”, ще бъдат цялостно асфалтирани – в кв. „Калето” това вече е приключило, сега предстои да се извърши цялостно асфалтиране в к-с „Строител”. За съжаление, за големите улици – ул. „Широка”, ул. „Железничарска”, бул. „Панония”, нямаше как да се иска тяхното цялостно асфалтиране, така че там ще бъде извършено траншейно възстановяване. 
На 25 май беше извършена проверка на място на дясното платно на бул. „Панония” по посока Дунав мост 2. На тази проверка присъстващите представители на Общинския съвет – Видин не останаха доволни от възстановителните дейности и предоставеният от фирмата-изпълнител акт за плащане беше върнат и ще се заплати след коригиране на забележките. Така че работата върху този участък на „Панония” не беше приета. 
За съжаление, при подобни големи проекти, министерствата изземват голяма част от правомощията на общините. Така стана и с нашия „воден цикъл” – съгласно предпроектните проучвания, които бяха направени, стойността на проекта беше 110 млн. лв., от Министерство на околната среда обаче по една или друга причина прецениха, че ще се отпуснат 75 млн. лв., като в резултат на това една част от ВиК-мрежата остана за подмяна през следващия програмен период. Тук е и тежкият проблем – в началото на надлеза новоизградената канализационна система се включва в стария колектор, който на 70% е затлачен. 
Тук ще вметна, че за всички проекти, които са финансирани и стартирали през програмния период 2007 – 2013 г. ,срокът за разплащане е до края на 2015 г., така че всеки строител си прави сметката, че изпусне ли се този срок, трудно ще се довършат тези проекти, защото финансовото положение не само на Община Видин, но и на всички Общини в България е тежко и те не разполагат с достатъчно собствени средства, за да финансират приключването на такива скъпи проекти. Вярвам обаче, че не само „водният цикъл”, но и всички останали проекти, които в момента се изпълняват във Видин, ще бъдат успешно завършени до края на тази година. 
„НИЕ”: Припомнете какви ще са ползите след реализирането на проекта за „водния цикъл” на Видин? 
Инж. Дилов: „Водният цикъл” е най-мащабният проект, който Община Видин е изпълнявала през последното десетилетие – водопроводната и канализационната система от нейното изграждане не са подменяни. Сегашното ръководство на Общината се налага да търпи негативите на строителството, но изграждането на „водния цикъл”, както и на регионалното депо, са от изключителна важност за нашия град, тъй като нито сметосъбирането в община Видин отговаряше на европейските изисквания, нито канализационната ни мрежа съответстваше на европейските критерии, а отпадните води се изливаха директно в р. Дунав, което по никакъв начин не съответства на екологичните норми. Трябва да се има предвид, че в днешно време в едно модерно производство все по-важни са сертификатите за качество и за контрол на продукцията – в последно време най-много се държи на опазването на околната среда и на екологичното производство и една фирма, която е сертифицирана, че отговаря на тези европейски стандарти, няма как да инвестира в град Видин, при положение че заради липсата на пречиствателна станция и на модерна система за управление на отпадъците готовата продукция няма да отговаря на сертификатите, които фирмата притежава. Тоест, без изпълнението на „водния цикъл” и на регионалното депо за отпадъци няма как да говорим за интермодален терминал или за каквито и да е сериозни инвестиции във Видин. 
„НИЕ”: Докато за някои проекти се говори много в общественото пространство, един проект, който – може би за щастие – остава встрани от вниманието, е изграждането на нови социални жилища във Видин. Как върви изпълнението на строителните дейности?
Инж. Дилов: Община Видин и още три общини бяха избрани като пилотни за реализирането на такива проекти за изграждане на социални жилища – до 20 юли във Видин ще приключи строителството, като това ще се случи в срок. Сега основно се оправя инфраструктурата около жилищата, със строежа на които сградният фонд на Община Видин ще се увеличи с 80 на брой еднофамилни жилищни обекта, с което ще се подобрят и социалните услуги във Видин. 
„НИЕ”: Важен въпрос е по какви критерии ще бъдат настанявани хора в новите социални жилища и как ще се гарантира, че новодомците няма да ги разрушат?
Инж. Дилов: Новите жилища са изцяло оборудвани – с климатици, с домакински уреди, с бойлери, с обзавеждане (легла, гардероби, маси, столове), даже със завивки и посуда. Ще е кощунство, който и да влезе вътре, да разсипе това нещо! Още повече, че се изисква устойчивост на проекта в рамките на пет години – тоест за този период жилищата трябва да се поддържат във вида съгласно проекта, което означава, че всичко, което бъде разрушено, Община Видин трябва да възстанови. 
Има критерии, по които се избират хората, които ще бъдат настанявани. Стремим се в новите жилища да не настаняваме хора, за които знаем, че не са поддържали в добър вид общински жилища, които преди са ползвали. Няма как обаче хората, които след себе си са оставили погром, да ги изгоним на улицата, защото може да възникне социално напрежение и да бъдем обвинявани в дискриминация – на тези хора се стремим да дадем от старите общински жилища, а в новите социални жилища да бъдат настанени по-съвестните наематели. 
„НИЕ”: На другия полюс, като най-проблемен, като че ли се очертава проектът за „Зелена и достъпна градска среда“ във Видин.
Инж. Дилов: Проектът „Зелена и достъпна градска среда” трябваше да бъде завършен ноември месец. Проблемите обаче бяха много. Още при започването на работата в парк „Рова” се откри част от бастион, за което беше информирано Министерство на културата, бяха дадени предписания и т.н., което забави работата на строителите.
Тук ще подчертая, че имаше широко обсъждане на този проект и мисля, че никой не би могъл да каже, че е останал неинформиран. Имаше издадено разрешително за строеж, което беше предоставено в РДНСК – Видин и беше одобрено, след което влезе в сила. Към онзи момент обаче изглежда стана видно, че екипът на Община Видин работи много добре, че се изпълняват проекти по европейските фондове, че се инвестират и собствени средства и всичко това може би притесни определени хора и започнаха да валят жалби от т.нар. „доброжелатели” – спортисти, които взеха да разбират от градоустройство и инженери, които пък започнаха да разбират от спорт, като цяло всички започнаха да разбират от всичко и започнаха да се пишат жалби, адресирана до кого ли не. И във връзка с работата в парк „Рова” се пуснаха хиляди жалби, че не е съгласувано с Министерство на културата, при което РДНСК частично спря проекта, което доведе до около 7-месечно забавяне на изпълнението, защото се наложи съгласуване с Министерство на културата, което е една доста тромава процедура. В крайна сметка съгласуването беше направено и строителството продължи. 
Това трябваше да бъде един от емблематичните проекти за нашия град – с изграждане на нови детски площадки, спортни съоръжения и фонтани, с ново парково обзавеждане, с компютъризирано осветление и поливна система, с хубави атракциони и т.н. За съжаление не сме очаровани от работата и темповете на фирмата, която спечели обществената поръчка и изпълнява дейностите. Мисля обаче, че няма опасност проектът да не бъде завършен. В момента се работи и до края на годината всички проекти, за които говорихме, ще бъдат завършени.
„НИЕ”: В рамките на проекта за „Зелена и достъпа градска среда” бяха финансирани и ремонти на няколко тротоара, както и монтиране на енергоспестяващо осветление по няколко видински улици – къде са отстранените плочки и старите стълбове и лампи и какво ще се прави с тях?
Инж. Дилов: Старите осветителни тела не се изхвърлят, не се взимат от фирмата, предават се на Община Видин с приемо-предавател протокол. Старите стълбове за осветление са прибрани в бившето военно поделение, а старите осветителни тела ще бъдат предоставени по селата – имаме изработен график и заложени за тази цел средства в капиталовите разходи за тази година. Така че старите осветителни тела ще бъдат прехвърлени на 33-е населени места в община Видин, където ще се подобри уличното осветление. 
С плочките, които се демонтират, се облагородява и подобрява градската среда с помощта на строителната група на Община Видин, предоставяме от тях на сдружения от граждани, които са заявили, че са им нужни за някакви ремонти, на кметовете на села също се раздават от тези плочки, за да ги използват за подобряване на инфраструктурата в населените места. 
Разговора води ТЕОДОРА Макавеева