Спортен празник във Видин събра над 200 участници

Видин ->

Николай Андреев, председател на СГЕРБ във Видин: Авторитетът на България, като лидер на Балканите, бе доказан по един безспорен начин

Видин ->

Водна война и сладолед в лагера на The Bridge

Видин ->

Русенският университет е най-доброто висше училище извън София

РУ получи много висока оценка на институционалната си акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация
България ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Монтана ще бъде домакин на национална конференция

Монтана ще бъде домакин на национална конференция “Здравето на бъдещите поколения – предизвикателство пред специалистите по здравни грижи”. Тя ще се проведе на 19 и 20 септември в хотелски комплекс “Житомир”. Организатор на събитието е Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в Монтана. Форумът, се осъществява в партньорство с Община Монтана, и се провежда под патронажа на кмета Златко Живков. 
В конференцията ще вземат участие близо 130 фелдшери, медицински сестри и акушерки от 14 населени места населени места, сред които Велико Търново, Димитровград, Казанлък, Плевен, София, Стара Загора, Хасково, Ямбол. Заинтригувани от актуалната и интересна тема към конференцията ще се присъединят и медицински специалисти от Ниш, Пожаревац, Крагуевац. Сред тях е и Небойша Васич – председател на Националната асоциация на сдружените здравни работници на Сърбия.
Научен ръководител на конференцията е доц. Иванка Стамболова ръководител на Катедра „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. Нейният встъпителен доклад ще очертае основните проблеми и приоритети на детското здраве. Доц. Силвия Цветкова от катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология” към факултет „Общественоздравни науки” на Медицински университет – Плевен, ще говори по тема, която представлява интерес не само за професионалистите, но и за всички - “Детето и възрастните”. Третият пленарен доклад е на колегата й доц. Макрета Драганова. Тя ще се спре на етичните аспекти във взаимоотношенията на професионалистите по здравни грижи в детско и училищно здравеопозване”.
Част от участниците са подготвили доклади по интересни и актуални теми. Заседанията ще се проведат в научни секции по 3 основни направления – „Организация и управление на здравните грижи за децата във възрастта 1 - 6 години”, „Организация и управление на здравните грижи за децата във възрастта 7 - 18 години”, „Професионално-трудови аспекти в здравните грижи". Предвидена е и секция „Постери”.  Интензивната обмяна на информация и гледни точки, установените и укрепени колегиални контакти ще повишат компетеността и мотивацията на професионалистите по здравни грижи. Конференцията ще допринесе и за подобряване на партньорството с всички заинтересовани страни – представители на местната власт, директори на детски ясли, градини и училища, педагози. Презентации на фармацевтични компании ще допълнят тематичното разнообразие на конференцията.