Община Видин започна третирането срещу комари

Видин ->

Фокусът на общинското ръководство продължава да бъде подобряването на жизнената среда във Видин

Видин ->

Генади Велков: Явно някой има интерес нищо ново да не се създава с участието на СДС

Това коментира за вестник „НИЕ“ председателят на СДС – Видин по повод събитията, случили се преди дни на Националния съвет на партията
Видин ->

Николай Ненчев е кандидатът на ПП ГЕРБ за кмет на община Макреш, област Видин

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Министърката на енергетиката връчи на кмета на община Лом договор по проект за 596 616 лв.

  На официална церемония в Министерство на енергетиката, която се проведе на 4 септември 2015 г., на кмета на община Лом Иво Иванов бе връчен подписания Договор BG04-02-03-055-003 по проект: "Използване на възобновяема енергия в домове за възрастни хора в с. Добри Дол и административната сграда на Община Лом". Той се изпълнява от Община Лом по грантова схема BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ - Компонент 2 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и програмния оператор Министерство на енергетиката.

   С одобрените 595 616,58 лв. ще бъдат реновирани отоплителните системи на трите обекта и ще се увеличи делът на енергия от ВИ в потреблението на енергия, като се повиши комфорта на обитаване в домовете за възрастни хора. Ще се постигнат икономии на енергия и разходи в дългосрочен аспект и намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха.

   Ремонтните дейности ще се реализират в партньорство с „Норконсулт” от Норвегия (страната донор на програмата) и българският партньор - „Ен Ефект Консулт”EООД в рамките на периода 18.08.2015 - 17.04.2017 г. Това са водещи компании с богат опит в управлението на проекти, консултантски и инженерингови услуги в областта на ВЕИ, които могат да предадат добри европейски практики в областта на енергийната ефективност на публични институции.

   Безвъзмездната финансова помощ за изпълнението на проекта е 100% при одобрен бюджет 304 533,92 eвро. Успоредно със заложените в проекта дейности Община Лом ще финансира въвеждането на останалите енергоспестяващи мерки, предписани в обследванията за енергийна ефективност на сградите.