Кметът на Видин получи отличието за крепостта „Баба Вида“ в Годишните награди в туризма

Видин ->

Министерският съвет гласува 3 млн. лв. за Община Видин

Средствата са целеви – за ремонт на Драматичния театър и на сградата на ГПЧЕ „Йордан Радичков“
Видин ->

Любомир Георгиев, директор на ГПЧЕ „Йордан Радичков“ - Видин: Приключва една успешна за гимназията година

Видин ->

Достойните продължители на славните традиции на Видин в кану-каяка

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Две фирми предлагат ценова оферта за избор на консултант във връзка с програмата за саниране на жилищни сгради

При открита процедура в Община Видин бяха отворени ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Видин, с пет обособени позиции“.
За участие в обществената поръчка са подали оферти две фирми: Технострой – Инвестконсулт ЕООД и Рутекс ООД, гр. София. Пликовете с документите бяха отворени от комисия с председател инж. Румен Лилов – директор на Дирекция „Устройство на територията“ в Община Видин. На процедурата присъстваха външен експерт, представители на Сдруженията на собствениците и на медиите.