Здравеопазването в България е изправено пред катастрофа

Това заяви за вестник „НИЕ“ народният представител от Враца Николай Иванов, според когото са нужни кардинални реформи в сектор здравеопазване, които от „БСП за България“ ще предложат
Видин ->

Елка Георгиева, председателка на Жени ГЕРБ – Видин: Жените във Видинско са борбени, активни, искащи да работят и да допринасят за обществото

Видин ->

Празник на хляба във Видин

Изложба на ритуални хлябове, работилница за месене на хляб и презентация за обредните хлябове представиха в БиблиоПощата
Видин ->

Ирена Анастасова, народен представител от групата на „БСП за България“ и член на парламентарната комисия по образование: Образованието не е стока!

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Две фирми предлагат ценова оферта за избор на консултант във връзка с програмата за саниране на жилищни сгради

При открита процедура в Община Видин бяха отворени ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Видин, с пет обособени позиции“.
За участие в обществената поръчка са подали оферти две фирми: Технострой – Инвестконсулт ЕООД и Рутекс ООД, гр. София. Пликовете с документите бяха отворени от комисия с председател инж. Румен Лилов – директор на Дирекция „Устройство на територията“ в Община Видин. На процедурата присъстваха външен експерт, представители на Сдруженията на собствениците и на медиите.