Община Видин в готовност за асфалтиране на междублокови пространства в шест жилищни комплекса

Видин ->

БСП – Видин изразява силно притеснение от заявеното намерение за смяна на борда на директорите на МБАЛ „Св. Петка“ във Видин

Видин ->

Актьори и детска публика заедно подреждат объркани приказки в новия спектакъл на Драматичен театър - Видин

Видин ->

Близо 80% от потребителите в Северна България не биха купували бутилирана вода, ако тя е преработена

България ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Две фирми предлагат ценова оферта за избор на консултант във връзка с програмата за саниране на жилищни сгради

При открита процедура в Община Видин бяха отворени ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Видин, с пет обособени позиции“.
За участие в обществената поръчка са подали оферти две фирми: Технострой – Инвестконсулт ЕООД и Рутекс ООД, гр. София. Пликовете с документите бяха отворени от комисия с председател инж. Румен Лилов – директор на Дирекция „Устройство на територията“ в Община Видин. На процедурата присъстваха външен експерт, представители на Сдруженията на собствениците и на медиите.