Въвеждат се превантивни мерки във връзка с усложнената епизоотична обстановка

България ->

Новоселяни се стягат за събор

Видин ->

Община Видин подготви терен за скейтборд площадка в Крайдунавския парк

Видин ->

Поредна жертва взе път Е79

При тежък пътен инцидент един е загинал, двама са ранени
Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Две фирми предлагат ценова оферта за избор на консултант във връзка с програмата за саниране на жилищни сгради

При открита процедура в Община Видин бяха отворени ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Видин, с пет обособени позиции“.
За участие в обществената поръчка са подали оферти две фирми: Технострой – Инвестконсулт ЕООД и Рутекс ООД, гр. София. Пликовете с документите бяха отворени от комисия с председател инж. Румен Лилов – директор на Дирекция „Устройство на територията“ в Община Видин. На процедурата присъстваха външен експерт, представители на Сдруженията на собствениците и на медиите.