Здравеопазването в България е изправено пред катастрофа

Това заяви за вестник „НИЕ“ народният представител от Враца Николай Иванов, според когото са нужни кардинални реформи в сектор здравеопазване, които от „БСП за България“ ще предложат
Видин ->

Елка Георгиева, председателка на Жени ГЕРБ – Видин: Жените във Видинско са борбени, активни, искащи да работят и да допринасят за обществото

Видин ->

Празник на хляба във Видин

Изложба на ритуални хлябове, работилница за месене на хляб и презентация за обредните хлябове представиха в БиблиоПощата
Видин ->

Ирена Анастасова, народен представител от групата на „БСП за България“ и член на парламентарната комисия по образование: Образованието не е стока!

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

РЗОК – Видин изплати всичко изработено и отчетено от лечебните заведения за болнична медицинска помощ

Районна здравноосигурителна каса – Видин преведе цялата сума за лечението на здравноосигурените пациенти, преминали през трите лечебни заведения за болнична медицинска помощ на територията на областта през месец септември.
656 419 лв. e oбщият превод на средства от Районната здравноосигурителна каса по сметките на двете многопрофилни болници за активно лечение и самостоятелния хемодиализен център в област Видин за отчетената извършена от тях дейност по клинични пътеки и клинични процедури. Общият размер на средствата е по-голям в сравнение с предходния месец, когато РЗОК – Видин преведе малко над 650 хил. лв. за оказана болнична медицинска помощ на здравноосигурени пациенти. На областната многопрофилна болница за активно лечение „Св. Петка“ допълнително и в пълния им размер са преведени и средствата за медицински изделия.
Над 550 хил. лв.  са преведени на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ в област Видин. 236 653 лева е размерът на общия превод към личните лекари със самостоятелни или групови GP-практики. Повече от 246 хиляди лева са преведени за специализирана извънболнична медицинска помощ на лекарите-специалисти и медицинските центрове. 67 230 лв. са изплатените средства за извършените през месец септември изследвания в лабораториите в област Видин, които имат сключен договор с Районната здравноосигурителна каса. Изплатени са и 143 хил. лв. за дентална помощ на зъболекарите, денталните и медико-денталните центрове. Последният превод на средства към аптеките за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение е в общ размер от 425 719 лв.
Експертите в Районна здравноосигурителна каса реализират и трансферите на средства от Министерството на здравеопазването за здравнонеосигурени бременни жени и родилки, както и доплащането за потребителската такса на пенсионерите. Реализират се и трансферите на средства от Агенция „Социално подпомагане“.
Районна здравноосигурителна каса – Видин припомня, че се заплаща за медицинска дейност, която е договорена, реално е извършена – здравноосигуреният пациент е прегледан и лекуван; освен това дейността е проверена от контролните органи на РЗОК и доказано няма нарушения от страна на лечебните заведения.