Във Враца откриха паметен знак за жертвите от наводнението на 1 май 1966 г.

Враца ->

Община Видин отбеляза с тържествена церемония Деня на независимостта

Видин ->

Огнян Ценков: Всички дейности по проекта за централната пешеходна зона са в график

Видин ->

Детска градина в Монтана отвори врати след цялостна промяна

Монтана ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Доставките на гориво за новия отоплителен сезон се изпълняват по график

Доставките на гориво за отоплителен сезон 2015/2016 на детски, здравни и социални заведения, училища и културни институти в Община Видин започнаха ритмично.  Изготвено е разпределение, като са заявени 348 500 литра дизелово гориво на обща стойност 425 727 лв. с ДДС. Създадена е необходимата организация при подаване на месечните заявки от страна на учрежденията на бюджетна издръжка, като зареждането е съобразено с графика на фирмата-доставчик. Училищата, които сами организират поръчката си за доставка на дизелово гориво, информират общинската администарция за деня на зареждане и количеството. Условията за провеждане на нормален учебен процес са налице и няма училищна сграда, застрашена да остане без отопление през зимата.
Първото зареждане от 16 000 литра беше на 22 октомври за ОДЗ «Радост», ОДЗ «Вида», ЦДГ «Здравец», ЦДГ «Щастливо детство», ЦДГ «Чучулига», с. Градец, Градско ученическо общежитие, Детска ясла «Слънчев кът»,  Детска млечна кухня, Диетично-социална кухня и Комплекс за социални услуги за деца и семейства.
През следващите седмици предстои зареждането по график на останалите детски градини, училища, социални заведения и Общински драматичен театър.
С промяната на Закона за данъка върху добавената стойност Община Видин изпълнява задължението си и при всяко зареждане подава пълна и точна информация на Националната агенция по приходите за всеки един обект чрез въведената електронна система.