Народният представител от ГЕРБ-Видин Владимир Тошев бе гост на фолклорния събор „Жива вода“

Видин ->

Видинската партийна организация на БСП чества 125-годишнина

Видин ->

Кметът на Видин присъства на освещаването на чешма в село Слана бара

Видин ->

Празничен концерт за петата годишнина на Дунав мост Видин-Калафат

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

По-добри резултати на видинските седмокласници на външните оценявания

Седмокласниците в област Видин тази година са се представили по-добре от миналата година на първия модул на националните външни оценявания по български език и математика, повече са осмелилите се да работят и по допълнителния (избираем) модул на изпитите по двата предмета, но поради това средният успех за област Видин на допълнителните модули е по-нисък от постигнатите миналата година резултати. Това показват анализите на Регионално управление на образованието – Видин. „Колегите – учители по български език и математика, явно наблягат и на този допълнителен модул, за да могат учениците, които имат интереси по съответния предмет, да се справят и с по-трудните задачи“, коментира за вестник „НИЕ“ началничката РУО – Видин Марийка Василева.
От общ брой ученици в 7 клас през 2016/2017 учебна година, на националното външно оценяване (НВО) по български език са се явили 649 седмокласници, по допълнителния модул са работили 538 ученици, или 82,9% от общо явилите се на изпита – за сравнение, през миналата година задачи и от допълнителния модул са решавали около 78% от седмокласниците, полагали изпит по български език и литература. Това от РУО – Видин отчитат като положителна тенденция, която, обаче, е довела до намаляване на средния резултат, постигнат на допълнителния модул на НВО – средният резултат на учениците е 34,67 т. на първия модул (при 32,1 т. през 2016 г.) и 19,16 т. на втория модул (при 22,25 т. през 2016 г.). Общо от двата модула средният резултат на седмокласниците във Видинско на изпита по български език е 32,90 т. (при 30,86 т. през 2016 г.).
Тези резултати от външното оценяване по български език и литература са съпоставими с резултатите от предишни години, като през 2016 година област Видин се е нареждала на 14 място в страната, а
тази година сме на 13 позиция в страната по среден успех на седмокласниците на изпита по български език.
В своя анализ старши експертът по български език и литература в РУО – Видин отчита, че сред откроилите се в изпитните работи тази година проблеми са неувладяни умения за разпознаване на видове сложно изречение по състав, което е пряко свързано с пунктуацията на сложни изречения; често допускане на грешки, основно при пунктуационното оформяне, при преобразуване на пряка реч в непряка; неумение от страна на учениците да се разсъждава, да се структурира логически издържана и пунктуационно оформена теза; неумение за съвместяване на глаголни времена и за представяне на дадени действия в тяхната логическа последователност.
Подобни са пропуските, отчетени от Министерство на образованието и науката на национално ниво. На въпрос на вестник „НИЕ“ при това положение не би ли трябвало проблемът да се търси и в учебните програми, началничката на РУО – Видин отбеляза, че трудностите с определянето на видовете сложни изречения, което след това се отразява на пунктуацията, както и затрудненията при преразказването на текст и съгласуването на глаголните времена са въпроси, които стоят от години на дневен ред. „Колегите – експертите в РУО, учителите – търсят добрите практики, дават се предложения, които след това да залегнат в учебните програми. Може би трябва да се набляга повече на практическата страна – да има повече упражнения“, отбеляза Марийка Василева. Тя допълни, че за преодоляване на тези проблеми в писмената култура на учениците е важно и четенето на художествена литература. „В тази посока много неща се правят в училищата на територията на област Видин за засилване интереса към четенето“, обясни началничката на РУО – Видин.
По отношение на
тенденциите, отчетени в област Видин на НВО след 7 клас по математика –
анализът на РУО показва, че от явилите се на изпита 642 ученици, по допълнителния модул са работили 485 седмокласници или 75,55%, докато през 2016 г. 69,27% от учениците са решавали задачите и от избираемия модул. Тази година в област Видин средният успех от първия модул е 24,12 т. (при 21,74 т. през 2016 г.), което е с 4,4 т. по-нисък от средния брой точки за страната. На допълнителния модул средният резултат е 4,31 т. (при 4,96 т. за 2016 г.) и е с 4,36 т. по-нисък от средния успех на национално ниво.
От РУО – Видин отново отчитат, че резултатите от изпита по математика са съпоставими с тези от предходни години. Марийка Василева отбеляза, че и тази година резултатите на седмокласниците във Видинско по математика не са високи, но подчерта, че се забелязва положително развитие. „Важното е, че са направени първите крачки в положителна посока – не вървим надолу“, коментира началничката на РУО – Видин.
Марийка Василева посочи, че най-високи на изпитите след 7 клас са резултатите на учениците от Математическата гимназия, но напомни, че става въпрос само за една паралелка, в която учениците са подбрани и трудно може да се прави сравнение с училища с по 100 ученици, например, или пък с училища с 7-8 ученици в слети паралелки. „Бих обобщила, че с високи резултати са ОУ „Иван Вазов“, СУ „Любен Каравелов“, СУ „Цар Симеон Велики“, като тази година в предните места е и ОУ „Отец Паисий“ със своите 19 ученици“, посочи Марийка Василева.
Тя уточни, че продължава да се наблюдава разлика между представянето на учениците в по-големите населени места, като Видин, и на учениците от малки, отдалечени училища, където учителите работят при изключително трудни условия. „Да посоча последните в нашата класация, това не би било редно от моя страна, защото не можем да съизмерим условията тук, в града, и в тези малки, отдалечени места. Трябва да отчетем усилията, които полагат колегите там да работят в маломерни, в слети паралелки, с деца с нисък социален статус, от занемарени семейства и деца-билингви“, подчерта началничката на РУО – Видин. Като допълни, че всяка година се обръща сериозно внимание на тези малки училища, за да се подкрепи работата на педагогическия персонал там, защото важен е равният достъп до училище за всички деца, независимо къде живеят и какъв е социалният статус на семействата им.
В заключение, Марийка Василева подчерта, че всяка година експертите от РУО – Видин анализират резултатите от външните оценявания, очертават се силните страни, за да се изведат добрите примери и, се определят слабостите, за да може за началото на следващата учебна година да предвидят мерки за преодоляването им. Това предстои да бъде направено и сега.
Резултати от НВО след 4 клас в област Видин
По отношение на националното външно оценяване на четвъртокласниците, средният резултат по български език за област Видин е 72,23%, което е с 1,5% по-висок от средния за страната. По-високи от средните за страната са резултатите на четвъртокласниците и на външните оценявания по предмети „Човекът и обществото“ и „Човекът и природата“. Единствено средният резултат на учениците от Видинско по математика е по-слаб от този на национално ниво - 67,99% или 2% под средния за страната. При този резултат, област Видин се нарежда на 16 място в страната, което е изкачване с четири позиции в сравнение с 2016 година. Сред училищата от община Видин, най-силно е представянето на четвъртокласниците от ОУ „Иван Вазов“, СУ „Цар Симеон Велики“, СУ „П.Р. Славейков“. От училищата на територията на областта с много добро представяне са СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Брегово и СУ „Васил Левски“ - гр. Кула.

ТЕОДОРА Макавеева