Спортен празник във Видин събра над 200 участници

Видин ->

Николай Андреев, председател на СГЕРБ във Видин: Авторитетът на България, като лидер на Балканите, бе доказан по един безспорен начин

Видин ->

Водна война и сладолед в лагера на The Bridge

Видин ->

Русенският университет е най-доброто висше училище извън София

РУ получи много висока оценка на институционалната си акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация
България ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Община Ружинци развива активни контакти с общини в Сърбия

Делегация, начело с кмета на община Ружинци Александър Александров, през миналата седмица е посетила община Сокобаня, окръг Зайчар (Сърбия). Визитата е по покана на кмета на сръбската община Исидор Кръстич, а в делегацията, освен Александър Александров, са били Надя Иванова, кмет на село Дреновец, Миглена Костова, консултант по Европейски проекти към Община Ружинци, Гергана Владимирова, главен експерт в Областна администрация – Видин, Цветанка Браткова, главен секретар на Асоциация по ВиК – Видин.
„Проведохме работна среща във връзка с инвестиционно намерение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014-2020, финансирана от Европейския съюз. Това е втора работна среща, в която двете страни се споразумяхме за създаване на партньорство за подготовка и реализиране на два съвместни проекта по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България - Сърбия 2014-2020 при следващия прием на проектни предложения“, съобщи кметът на община Ружинци.
Проектите са в сферите на ВиК инфраструктурата и на управлението на дейностите с отпадъци: Проект 1 „Подобряване състоянието на водопроводната мрежа в общините Ружинци, България и Сокобаня, Сърбия“. Проект 2 „Подобряване системата на сметосъбиране в общините Ружинци, България и Сокобаня (Сърбия)“.
На 4 август представители на Община Ружинци са провели срещи и в сръбския град Свърлиг, като отново фокусът е бил задълбочаване на трансграничното сътрудничество. „По покана на Община Свърлиг посетихме 12-ото издание на „Белмужиада“ в едноименния град. Разговаряхме за бъдещи общи проекти и сътрудничество – преди повече от година двете общини кандидатствахме с общ проект за културно сътрудничество, но поради малките срокове, технически грешки и, може би, нашата неопитност, проектът не се случи. Споразумяхме се и за подписване на меморандум за побратимяване между двете общини“, съобщи кметът на община Ружинци Александър Александров.