СУ „П. Р. Славейков“ – Видин отбеляза своя патрон и Световната седмица на предприемачеството

Видин ->

Пътни полицаи гостуваха на ученици от видинската езикова гимназия

Видин ->

Корнелия Нинова във Видин: Решени сме кардинално да променим модела на управление на страната

Видин ->

„Другото лице на воините ни“

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри фотоизложба, посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война
България ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Областният управител на Видин откри Първата работна среща по Проект – ТРАНСДАНЮБ.ПЕРЛИ – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав

Областният управител на Видин Албена Георгиева откри Първата работна среща по Проект – ТРАНСДАНЮБ.ПЕРЛИ - Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав, която се проведе на 5 декември 2017 г.
В своето слово пред участниците в срещата тя се обърна с думите:
„На база успешното сътрудничество по предния европейски проект „Трансданюб“, финансиран по бившата програма „Югоизточна Европа“ и под ръководството на Агенцията по околна среда в Австрия, проектните партньори по новия проект „Трансданюб.Перли“, ще работят за създаване на устойчиви решения за мобилност и туристически услуги, които се основават на щадящи околната среда транспортни средства, като влакове, автобуси, кораби или велосипеди.
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав ще насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт, с цел намаляване използването на личен автомобил.
Това ще създаде уникална възможност за участващите дестинации, ще повиши привлекателността на целия Дунавски регион и отвъд него, ще намали отрицателното влияние върху околната среда.
 Европейския проект ще се изпълнява в рамките на 2,5 години и е съфинансиран от „Транснационална програма Дунав“, с общ бюджет 2.9 милиона евро.
Днес ще бъдете запознати с основните дейности, които се изпълняват по проекта от страна на Областна администрация Видин.
Разчитаме и на Вашето активно участие в проекта, защото това ще допринесе за отразяване на реалната ситуация в областта. Вашето експертно мнение ще се вземе предвид при изготвяне и съгласуване на съответните проектни документи.
За мен е удоволствие да поставя началото на днешния форум и апелирам за активно участие по време на работните дискусии.”
На срещата присъстваха собственици и представители на транспортни, туристически фирми и хотели, експерти по транспорт и туризъм от общините в областта, държавни институции и неправителствени организации. Участниците бяха запознати с основните цели на проекта и дейностите, които предстои да бъдат изпълнени от Областна администрация Видин, като проектен партньор. Бяха представени Общите стандарти за превръщането на една дестинация в „Перла“, както бе направена и презентация на приключилата Опознавателна обиколка, по време на която партньорите по проекта изминаха разстоянието от извора на река Дунав /Шварцвалд-Германия/ до делтата /Тулча-Румъния/ чрез публични устойчиви форми на транспорт. Представители на местни туристически и културни организации обсъдиха границите и възможностите на региона за покриване на стандартите и превръщането на област Видин в една от „Перлите“ по поречието на река Дунав. Срещата продължи с представяне на насоки за разработване на Устойчиви регионални планове за мобилност в туризма, Транснационални устойчиви продукти за мобилност в туризма и насоки за изпълнение на Гъвкави транспортни системи. В края на срещата присъстващите дискутираха възможностите за участие в проектните дейности и съгласуване на проектните документи.
Предвижда се следващата работна среща по проекта да се проведе след края на месец март 2018 година, когато ще има вече готови работни версии на част от документите.   
Участниците приветстваха, че регион Видин ще стане част от Транснационална мрежа за сътрудничество по проекта.