Извеждат учениците от Математическата и СУ „Цар Симеон Велики“ в други сгради

Видин ->

Огнян Ценков откри първото издание на фестивала „Здравей, Здраве“ във Видин

Видин ->

Професия: Футболен съдия

Видин ->

Младежи ГЕРБ - Видин поставиха табели-послания към шофьорите

Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Комисията по заетост обсъди и съгласува предложенията за държавен план-прием за учебната 2018/2019 за училищата в област Видин

снимка на nie

Днес, 12 февруари, в Конферентния център на Областна администрация – Видин, се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Видин. Заседанието бе открито от Областния управител на Видин Албена Георгиева. Срещата започна с представяне, обсъждане и съгласуване на предложенията за държавен план-прием за учебната 2018-2019 година, направени от училищата на територията на област Видин. Предложенията за държавния план-прием бяха представени от Веселка Асенова, началник на Регионалното управление на образованието – Видин.
„Нашият екип смята, че така предложеният план-прием е балансиран, съобразен е с нуждите на нашия район, съобразен е с държавната политика на Министерство на образованието и науката, съобразен е с традициите в нашата област, така че всичко предвидено в план-приема, отговаря на изискванията“, отбеляза Асенова по време на представянето на план-приема.
За област Видин профилираните паралелки са общо 13 на брой, като нов профил има в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Брегово - „Хардуерни и софтуерни науки“.
Професионалните паралелки са общо 18 за областта. В ПГТ „Михалаки Георгиев“- Видин се разкрива нова специалност „Маникюр, педикюр и ноктопластика“. В ПТГ „Васил Левски“ нова специалност е „Автомобилна мехатроника“. Предлагат се и две паралелки със задочна форма на обучение – в професионалната гимназия в Дунавци 1 паралелка, специалност „Горско стопанство“, и в ПТГ „Васил Левски“ – Видин 1 паралелка, специалност „Сухо строителство“.
По време на днешното заседание на Комисията по заетост се дискутира и начинът за провеждане на проучване на потребностите на работодателите от региона от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта, който бе представен от Даниела Накова, директор на Регионалната служба по заетостта - Монтана.
Избрана и сформирана бе Работна група за реализиране на проучването, която включва представители на областна администрация, на общините на територията на областта, на териториалните поделения на Агенция по заетостта, на областните структури на представителните организации на работодателите и представителните организации на работниците и служителите, и на отраслови и браншови организации. Работната група ще организира, координира и проведе набирането на информация от работодатели от областта и ще я внесе за обсъждане в Комисията по заетостта.

Областна пресслужба